lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kognitiv semiotik

Kursexpedition, Kognitiv semiotik

Jag arbetar som kursadministratör för nordiska språk (danska och isländska), lingvistik (allmän språkvetenskap och fonetik), kognitiv semiotik, svenskämnena (svenska, språklig inriktning, språkkonsultprogrammet, svenska som andraspråk och svenska som främmande språk) samt masterprogrammet i översättning.

Vidare är jag sekreterare i The Birgit Rausing Language Programme: http://www.sol.lu.se/forskning/stipendier/the-birgit-rausing-language-programme/

Jag har också hand om en del administration för TISUS-testet (se mer information här: http://www.sol.lu.se/nordiska/tisus/

Du är välkommen att besöka mig i rum L224a på SOL närhelst jag är på plats och dörren står öppen. I övrigt hänvisas till nedan "säkra" telefon- och mottagningstider (gäller under terminstid):

Telefontid: Måndag, onsdag, torsdag kl. 9-10. Jag svarar även övrig tid i den mån jag hinner.

Mottagningstid: Måndag, onsdag, torsdag kl. 10.30-11.30.

OBS! Måndagen den 10 februari är jag på möte större delen av dagen = ingen öppettid!

Administrativt

Uppdrag

  • Utbildningsadministratör för Allmän språkvetenskap, Danska, Fonetik, Isländska, Kognitiv semiotik, Svenska, Svenska som andraspråk och Svenska som främmande språk
  • Sekreterare, Sektionsstyrelse 1, Språk- och litteraturcentrum

Gunilla Ek Werner

Utbildningsadministratör
Allmän språkvetenskap
Danska
Fonetik
Isländska
Kognitiv semiotik
Svenska
Svenska som andraspråk
Svenska som främmande språk
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post gunilla.ek_wernersol.luse

Telefon 046–222 87 10

Rum SOL:L224a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Besökstider

Under terminstid: Måndag, onsdag, torsdag kl. 10.30-11.30. Öppen dörr övrig tid = Välkommen även då!

Telefontider

Under terminstid: Måndag, onsdag, torsdag kl. 9-10. Svarar även övrig tid i den mån det hinns med.