lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Barnlitteratur

Bibliotekarie, Barnlitteratur

Bibliotekarie

Ämnesansvar
- Barnlitteratur
- Filmvetenskap
- Författarskolan
- Litteraturvetenskap
- Teaterns teori och praktik

Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Cirkulation
- Studentvakter
- Referenshanteringssystem, Refworks
- Facebook
- Lucat-ansvarig

Forskning

Kristina Nilsson

Bibliotekarie
HT-biblioteken

Barnlitteratur
Filmvetenskap
Författarskolan
Litteraturvetenskap
Teaterns teori och praktik
Språk- och litteraturcentrum

Katalogadministratör
HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post kristina.nilssonhtbibl.luse

Telefon 046–222 32 21

Rum SOL:B105

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20