Person

Victoria Johansson

Universitetslektor, docent

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post victoria.johanssonling.luse

Telefon 046–222 84 36

Rum SOL:H426b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Min forskning fokuserar på språkutveckling under hela livet, och är särskilt inriktad mot språkproduktion och kognitiva aspekter av skrivande: Hur blir en text till? Skiljer sig detta mellan skribenter i olika åldrar, och med olika erfarenhet? Och finns det likheter och skillnader mellan att skriva och tala? Under åren har jag varit involverad i ett flertal projekt som har undersökt dessa frågor, och jag har också varit med och utvecklat metoder för att undersöka skrivande, bl a tangentloggningsprogrammet ScriptLog, som även kombinerats med ögonrörelsemätning.

För närvarande leder jag bl a forskningsprojektet ”Based on a true story?”, som undersöker hur kunskap om språkproduktionsprocesser i tal och skrift kan användas för att skilja mellan påhittade och självupplevda berättelser.

Under våren 2022 är jag partiellt tjänstledig från Lunds universitet för att arbeta på Högskolan Kristianstad.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Nuvarande uppdrag

Medlem av styrgruppen för forskningsplattformen LAMINATE, LU (2021–)

Tidigare uppdrag

Biträdande chef för Lunds universitets Humanistlaboratorium (2018–2021)

Forsknings- och forskarutbildningsansvarig för Allmän språkvetenskap (2020–2021)

Ledamot av Sektionsstyrelsen (Sektion 1, SOL) (2020–2021)

Ledamot av Nationella Språkbankens Styrgrupp (representant för Lunds universitet) (2020–2021)

Medlem i Folklivsarkivets referensgrupp (2020–2021)

Medlem av Lunds universitets arbetsgrupp för infrastruktur (2021)

Priser

Pris från Inga och John Hains stiftelse för vetenskaplig humanistisk forskning. 2016.

Eva och Lars Gårdings pris i Lingvistik, utdelat av Kungl. fysiografiska sällskapet i Lund. 2016.

Victoria Johansson

Universitetslektor, docent

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post victoria.johanssonling.luse

Telefon 046–222 84 36

Rum SOL:H426b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10