Nyheter

Svenska

2023-11-02

Anna W Gustafsson belönas för forskning på språkbruk i olika samhälleliga sammanhang.

2023-06-09

Lär dig mer om språkljudens funktion, könsneutrala yrkestitlar och folklore och kvickhet i det ukrainska språket.

2023-05-24

Sandy Åkerblom är språkvetare och verksam vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

2023-05-15

Med anledning av att Jason Diakité blir hedersdoktor i Lund anordnas ett minisymposium som med utgångspunkt i hans bok-, musik-, och scen-projekt "En droppe midnatt/A Drop of Midnight" diskuterar de i samtiden brännande frågor som hans verk aktualiserar.

2023-04-27

Anna W Gustafsson får Erik Wellanders pris för sina undersökningar av texter som social handling, av samtal och texter i vården och av utvecklingen av ordförståelse under senare tid.

2023-04-12

Välkomna på populärvetenskapliga föreläsningar där våra forskare lyfter blicken mot nya horisonter.

2023-01-18

Ett samarbete mellan gymnasieskolan Vipan och SOL.

2023-01-16

Vill du disputera vid Språk- och litteraturcentrum? Just nu utlyser vi doktorandanställningar i flera olika ämnen.

2023-01-03

Under december månad ägde tre disputationer rum vid Språk- och litteraturcentrum: Anna Hultman i litteraturvetenskap, Mikael Berger i nordiska språk och Juan Mendoza i kognitiv semiotik.

2023-01-03

När myndigheter informerar, oavsett om det är internt eller externt, borde det vara en självklarhet att alla förstår informationen, men så är det inte.

2022-03-04

Katarina Lundin är docent i nordiska språk och lektor i svenska. Hon undervisar på ämneslärarprogrammet.

2022-01-21

Vill du disputera vid Språk- och litteraturcentrum? Just nu utlyser vi doktorandanställningar i flera olika ämnen.

2021-02-17

Är det svenska språket kreativt och hur ser den kreativa processen ut för en ordboksredaktör?

2021-02-04

Vill du disputera vid Språk- och litteraturcentrum? Just nu utlyser vi doktorandanställningar i flera olika ämnen.

2020-12-09

Sandy Åkerblom disputerade i förra veckan på sin avhandling i nordiska språk: ”På väg mot en förståelse av fenomenet inkongruent predikativ: Ett försök att beskriva och förklara fenomenet samt skildra dess forskningshistoria”. Fakultetens opponent var professor Helge Lødrup, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

2020-11-18

Philippe Collberg försvarade förra veckan sin avhandling i nordiska språk: ”Meningar i text. Satsradning i teoretisk och empirisk belysning”. Fakultetens opponent var Olle Josephson, professor emeritus i nordiska språk, Stockholms universitet.

2020-11-10

Lärarnas Riksförbunds forum för lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning har utsett Josefine Svensson till årets vinnare.

2020-10-15

Einar Hansens forskningspris om 150 000 kronor tillfaller litteraturvetaren Daniel Möller som sedan disputationen 2011 har hunnit genomföra ett stort antal litteraturvetenskapliga projekt av hög klass. Han har bland annat uppmärksammat hittills föga kända författarskap som Olof Wexionius liksom genrer som gravdikten över djur och pekoralet. Hans kunskaper om den äldre svenska litteraturen är unika.

2020-10-02

Lund Läser arrangeras av Lunds stadsbibliotek och är Lunds största bokcirkel, där tusentals läser samma bok under hösten. I år läser man En droppe midnatt av Jason Timbuktu Diakité.

2020-07-06

CSS-konferens 2019: Scandinavian Language and Literatures World Wide är en samling texter baserade på paper-presentationer och Keynote-föreläsningar som hölls under Centre for Scandinavian Studies Copenhagen – Lunds (CSS) andra internationella konferens i Scandinavian studies i maj 2019.

2020-06-10

Astrid Møller-Olsen och Andreas Widoff har beviljats treårig internationell postdok av Vetenskapsrådet.

2019-12-12

Nu har fakulteten beslutat om vilka doktorandtjänster som kan utlysas i vår.

2019-11-20

Daniel Helsing, Emil Stjernholm och Christiane Müller från SOL har skrivit doktorsavhandlingar som nu belönas av Vetenskapssocieteten i Lund.

2019-08-29

Språk- och litteraturcentrum har beslutat att pausa utlysningen av universitetslektorat i svenska språket/nordiska språk II.

2019-06-14

Briana van Epps försvarade idag sin avhandling i allmän språkvetenskap "Sociolinguistic, comparative and historical perspectives on Scandinavian gender: With focus on Jamtlandic". Fakulteternas opponent var professor Hans Olav Enger, Institutt for lingvistiske og nordiske studie, Oslo universitet.

2019-06-03

Nu kan du ladda ner Språkmelodispelet, som hjälper personer med svenska som andraspråk att lära sig svensk språkmelodi.

2019-05-27

Christiane Müller har idag försvarat sin avhandling i nordiska språk "Permeable islands. A contrastive study of Swedish and English adjunct clause extractions". Fakulteternas opponent var professor Terje Lohndal, Institutt for språk og litteratur vid NTNU, Trondheim.

2019-03-20

På fredag är det dags för Grammatikdagen. Det är en hel dag då vi fokuserar på grammatik i hela landet, både i skolorna och i arbetslivet. Syftet är att skapa intresse för grammatik och sprida insikten att grammatik är kul.

2019-03-01

Vad är bildligt språkbruk och bildliga betydelser egentligen, mer exakt? Det försöker Pär Nilsson svara på i sin licentiatavhandling i nordiska språk. Avhandlingen lades fram den 1 mars vid Språk- och litteraturcentrum och fakulteternas opponent var Lena Ekberg, professor i nordiska språk.

2016-01-21

2015-10-16

2015-05-29

2015-03-02

2015-01-13

2013-08-30

SOL välkomnar FD Katarina Lundin som tillsvidareanställs som universitetslektor i svenska fr.o.m. den 1 juli 2013.

2012-11-05

Vetenskapsrådet har tilldelat sju SOL-forskare sammanlagt cirka 30 miljoner kronor i forskningsanslag

2011-04-29

Hur ska eleverna lära sig att skriva bättre svenska om de inte får veta hur man gör? Gymnasieelever får inte de verktyg de behöver för att kunna utveckla sitt språk. Det menar Fredrik Hansson som problematiserar svenskundervisningen i sin avhandling På jakt efter språk.

2010-09-20

Lunds universitet anställer Marit Julien som professor i nordiska språk.

2010-05-17

Det är med stor glädje och mycket stolthet SOL-ledningen noterar att Svenska Akademien har beslutat tilldela professor emeritus Jan Einarsson Margit Påhlsons pris 2010 på 180 000 kronor.

2009-11-09

Ett stort grattis till Henrik Rosenkvist, nordiska språk som har beviljats anslag från Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för sitt projekt "Referentiella nollsubjekt i germanska språkvarieteter".

2009-10-20

Den 16 oktober meddelade Vetenskapsrådet sitt beslut för beviljade bidrag för 2009, och vi i ledningen har den stora glädjen att gratulera följande forskare på SOL-centrum som beviljats anslag ...

2009-09-01

Ledningen för Språk- och litteraturcentrum gratulerar Halldór Sigurðsson på utnämningen till professor i nordiska språk.

2009-06-02

David Håkansson och Susanna Karlsson, som båda är verksamma vid SOL, har tilldelats Svenska Akademiens stipendium till yngre språkforskare.

2009-05-07

Följande forskare vid Språk- och litteraturcentrum har av Området för humaniora och teologi beviljats forskningsmedel motsvarande 100% under höstterminen 2009: Lisa Christensen, Gisela Håkansson, Bibi Jonsson och Björn Larsson.

2009-03-23

Beskowska stipendiet till fil.dr David Håkansson, Lund, som har belyst de subjektslösa satserna och deras försvinnande under yngre fornsvensk tid och på det sättet har gjort ett vägande inlägg i en hundraårig språkhistorisk diskussion.

2008-10-21

Gästföreläsning av Finn Frandsen, professor i virksomhedskommunikation, Århus universitet, den 28 oktober kl. 16.15 om <i>organizational communication</i>, <i>organizational discourse</i> och <i>organizational rhetorics</i>.

2007-04-24

Måndagen den 21 maj gästas SOL av Jørn Lund, professor i danska och direktör för Danska språk- och litteratursällskapet, som håller en föreläsning under rubriken "Kanon, sprogpolitik, kultur og modkultur, uddannelses- og forskningspolitik i Danmark - i lyset eller skyggen af globaliseringen." i Absalon 129b kl. 15.15

2006-06-07

Henrik Rosenkvist vid Språk- och litteraturcentrum, svenska, har tilldelats Svenska Akademiens stipendium till yngre språkforskare.

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2021-02-25