Antagning till termin 2 eller termin 3

De två första terminerna på Språkkonsultprogrammet samläses med våra fristående grund- och fortsättningskurser i svenska. Om du redan har läst en eller två terminer svenska kan du därför söka in direkt till termin 2 eller 3 på Språkkonsultprogrammet, och få tillgodoräkna dig kurserna från programmets första termin eller terminer.

Notera att ansökan direkt till termin 3 inte kommer att erbjudas inför HT24.

Vad innebär en ansökan till programmets senare delar?

För att du ska kunna bli antagen till termin 2 ska du ha läst Svenska med språkvetenskaplig inriktning: Grundkurs, eller en motsvarande grundkurs i svenska språket. För att du ska kunna bli antagen till termin 3 ska du dessutom ha läst Svenska med språkvetenskaplig inriktning: Fortsättningskurs, eller en motsvarande fortsättningskurs i svenska språket. Har du läst svenska vid något annat lärosäte än Lunds universitet kan du behöva kolla med vår studievägledare vad som kan tillgodoräknas. Klicka här för kontaktuppgifter.

För att kunna bli antagen till senare del av program måste du också ha blivit godkänd på det antagningsprov som vi anordnar i mitten/slutet av november (för termin 2), eller i slutet av april (för termin 3).

Observera att antagning till termin 2 och termin 3 bara öppnar om det finns lediga platser på programmet.

Hur går ansökan till?

Du ansöker till programmet på antagning.se senast 15 oktober för antagning till termin 2, respektive 15 april för termin 3. Efter att ansökningsperioden har stängt kommer du att få mer information och kallelse till antagningsprovet.

Notera att ansökan direkt till termin 3 inte kommer att erbjudas inför HT24.

Vem är behörig att börja direkt på termin 2 eller termin 3?

Du uppfyller behörigheten om du

  • har ett godkänt antagningsprov
  • har något av följande
    • en grundkurs i svenska (motsvarande SVEA41) som kan avslutas innan vårterminen startar (för termin 2)
    • en grundkurs i svenska (motsvarande SVEA41) och en fortsättningskurs i svenska (motsvarande SVEA42) som kan avslutas innan höstterminen startar (för termin 3)
  • har grundläggande behörighet samt Engelska 6 (Engelska B) och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 (Samhällskunskap A).

Om det är fler personer än det finns platser som blir godkända på antagningsprovet kommer vi att följa vårt normala antagningsförfarande där vi rangordnar i tre kvotgrupper (1/3 baserat på provresultat, 1/3 gymnasiebetyg och 1/3 högskoleprov).

Kontaktpersoner

Programkoordinator
Kikki Nillasdotter och Anna W Gustafsson

Studievägledare
Marina Hansson

Kursexpedition
Gunilla Ek Werner

Programstruktur

Här kan du se hur programmet är strukturerat och vilka kurser som ingår varje termin. 

Sidansvarig: anna_w.gustafssonnordlund.luse | 2024-03-05