Kinesiska

Välkommen till ämnet kinesiska i Lund!

Kinesiska är ett av de få moderna språk vars historia kan dokumenteras utan avbrott ända tillbaka till det andra årtusendet före vår tideräknings början. Kinesiska talas idag av drygt 1,3 miljarder människor och är världens största språk samt ett av de fem FN-språken. Den kinesiska ekonomin har vuxit snabbt i många år och Kina intar idag andraplatsen bland världens ekonomier och kommer sannolikt runt 2025 att vara den största.

Varför studera kinesiska?

Kunskaper i kinesiska är en förutsättning för fördjupade kunskaper om alla delar av det moderna Kina - dess samhälle, vetenskap, teknik och näringsliv och givetvis den rika och mångfacetterade kinesiska kulturen. Många studenter som har läst kinesiska hos oss kan intyga att kunskaper om Kina och i kinesiska är en viktig merit som efterfrågas av flera stora företag som har kontakter med Kina. Genom att lära dig kinesiska kan du alltså skaffa dig en spetskompetens på den framtida arbetsmarknaden.

I Kina talas en mängd dialekter och underdialekter av det kinesiska språket. Skillnaderna mellan dem kan vara stora - i extremfall lika stora som mellan isländska och svenska. Det kinesiska skriftspråket är däremot gemensamt för alla. Dagens kinesiska riksspråk, putonghua "det allmänna språket", baseras huvudsakligen på dialekten i Peking och är det som undervisas vid Språk- och litteraturcentrum i Lund.

Att studera kinesiska hos oss

Ovan ser du upplägget på vår utbildning. Om du vill ta en kandidatexamen i kinesiska måste du också komplettera med ytterligare 60 hp i något annat ämne för att få de 180 hp som krävs för en examen. Du kan t ex läsa Kinas historia 15 hp och/eller kurser i statsvetenskap, ekonomi, juridik eller andra humanistiska ämnen. Tala gärna med vår studievägledare Peter Marthinsson!

Vi erbjuder möjligheten att ta en kandidatexamen i kinesiska. Denna kan därefter byggas på med en mastersexamen i språk/språkvetenskap med inriktning kinesiska (se här), alternativt en mastersexamen i översättning med inriktning kinesiska (se här). Observera att kurserna i kinesiska som ingår i dessa program även går att