lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (1 st)
Recensioner (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Christina Sjöblad

Professor emerita
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post christina.sjobladlitt.luse

Telefon 046–222 31 83

Rum SOL:H402

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20