lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svenska som andraspråk

Bibliotekarie, Svenska som andraspråk

Bibliotekarie

Ämnesansvar
- Kognitiv semiotik
- Lingvistik
- Nordiska språk

Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Förvärv

Forskning

Ann-Sofi Green

Bibliotekarie
HT-biblioteken

Allmän språkvetenskap
Danska
Fonetik
Isländska
Kognitiv semiotik
Svenska
Svenska som andraspråk
Svenska som främmande språk
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ann-sofi.greenhtbibl.luse

Telefon 046–222 32 16

Rum SOL:B208d

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20