Alumnporträtt

Vad kan man arbeta med efter utbildningen?

Vad kan du när du tar examen?

Efter avslutad examen kan du bland annat:
  • kommunicera på engelska i tal och skrift med god språkriktighet
  • inhämta och förstå information om engelska språket och engelskspråkig litteratur och kultur i olika typer av källor, exempelvis lexika, grammatikböcker, facklitteratur och digitala resurser
  • analysera engelska språket och engelskspråkig litteratur på vetenskaplig grund
  • diskutera din analys i ljuset av tidigare forskning och teori samt dra slutsatser
  • samarbeta med andra och kommentera deras texter och presentationer samt ta emot kommentarer på dina egna
  • arbeta självständigt, problemlösande och disciplinerat mot en deadline.

Vad leder en kandidatexamen i engelska till?

En god utbildning i engelska öppnar en global arbetsmarknad. En del studenter går direkt ut i arbetslivet och jobbar som exempelvis informatörer, kommunikatörer eller skribenter, i dataspelsbranschen, hotell- och restaurangbranschen eller i detaljhandeln. Många som tagit kandidatexamen i engelska läser en påbyggnadsutbildning som leder till en yrkesexamen som lärare, översättare eller bibliotekarie. Sådana utbildningar finns i Lund, men även på andra lärosäten. Det finns också masterutbildningar i språkvetenskap och i litteraturvetenskap. De ger en fördjupning i språkvetenskap respektive litteraturvetenskap samt behörighet till forskarutbildning. Mer information kan du få av studievägledare, av dina lärare, studierektor eller av ämnets forskarutbildningsansvariga. Under programmets gång anordnar programansvarig lärare träffar med alumner, dvs tidigare studenter som börjat jobba. Lund har även en arbetslivskoordinator som anordnar träffar för studenter som vill öva på att skriva sitt CV och jobbansökningar. När du är student i Lund bygger du också på ett naturligt sett ett nätverk av vänner och kontakter inför ditt yrkesverksamma liv.
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2023-03-28