SUSA: En kort introduktionskurs

SUSA Introduktionskurs i svenska

Lunds universitet erbjuder en kort introduktion i svenska för dig som är utbytesstudent, SUSA-kursen. Kursen är skapad för att ge nyanlända utbytesstudenter en inblick i Sveriges språk och kultur och en god start på utbytesperioden i Lund.

SVEE/EXTA Språkkurser för utbytesstudenter

Det finns också möjlighet att söka lite längre (7,5 hp) svenskkurser som ges på kvällstid under terminen –  detta gäller både dig som är nybörjare och dig som befinner dig på en relativt avancerad nivå redan.

Kontakt

Kursadministratör:
Gunilla Ek Werner

SVEE

Evening courses in Swedish (7.5 credits) at various levels.

Ny i Lund / New student in Lund?

Hitta i Lund / Find your way in Lund