Alumni (efter studierna)

Efter Europastudierna

En alumn (av latinets alumnus, elev) är en tidigare student från en viss skola. För oss är kontakten med dig som före detta Europastudent i Lund viktig. Dina kunskaper och erfarenheter spelar en allt viktigare roll i vår verksamhet, vare sig det gäller utvärderingar av utbildningar, mentorsprogram eller rekrytering av nya studenter. Som medlem i Lunds universitets alumninätverk får du tillgång till:
  • ett ovärderligt nätverk,
  • stöd att ordna återträffar,
  • inbjudningar till återträffar och andra arrangemang,
  • karriärstöd,
  • etc.
Under studietiden knyts ofta kontakter med kurskamrater och lärare som är viktiga för framtiden. Genom att gå med i alumninätverket kan du behålla och bredda ditt sociala och professionella nätverk. Du kan få inbjudningar till mingelträffar, företagsevents och återträffar med dina gamla kurskamrater.  Lunds universitets alumninätverk: http://alumni.lu.se

Få hjälp med karriären!

Funderar du på vad du ska bli? Vad du kan göra för att öka dina chanser att få jobb och var du kan hitta jobb? Du kan också få hjälp av vår eminenta karriärvägledning!

Arbetslivsforum broschyr

Arbetslivsforum vid humanistiska och teologiska fakulteterna 

Sidansvarig: marina.anderssonslav.luse | 2020-11-26