Person

Vassilios Sabatakakis

Universitetslektor, FFU-ansvarig

 • Grekiska (nygrekiska)
 • Språk- och litteraturcentrum

Sektionsföreståndare

 • Sektion 3
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post vassilios.sabatakakisklass.luse

Telefon 046–222 83 84

Rum SOL:A230

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är universitetslektor i nygrekiska, undervisar på nygrekiskans alla nivåer och har handlett mastersstudenter samt en doktorand till disputation. Jag har dessutom vid flera tillfällen undervisat vid universiteten i Athen och Amman.

I min forskning har jag studerat det grekiska språket och litteraturen från medeltid till nutid. Förutom artiklar i dessa ämnen har jag publicerat bysantinsk och modern grekisk poesi i svensk översättning. Lexikografi, och särskilt etymologier, är ett av mina intresseområden och jag har varit involverad både i svenska lexikon och i den grekiska Akademins Lexikon som gavs ut 2014. Desutom är jag ansvarig utgivare av peer review tidskriften Scandinavian Journal of Byzantine and Modern Greek Studies.

Sedan 2011 forskar jag om grecisten och orientalisten J. J. Björnståhl i ett tvärvetenskapligt projekt finansierat av Vetenskapsrådet. Parallellt arbetar jag med en resejournal av legationspredikanten A. F. Sturtzenbecker som reste i Grekland under 1784.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag har studerat grekiskt språk och litteratur under medeltid och renässans. Ett sidospår var de bysantinsk-arabiska relationerna ur både historiskt och litterärt perspektiv. Mitt intresse för ”Synen på den andre” i bysantinsk och arabisk litteratur har resulterat i översättning och kommentarer till ett bysantinskt epos, nämligen Digenis Akritis. Nu fortsätter jag att studera resenärer som beskriver möten mellan svenskar och greker från 1700- till 1900-talen. Ett annat ämne som jag sysslar med är manligt och kvinnligt skrivsätt i grekisk efterkrigslitteratur.

Böcker (3 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (1 st)

Konferensbidrag (4 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Administrativt

 • Sektionsföreståndare för Sektion 3
 • FFU-ansvarig för Grekiska (nygrekiska)
 • Ordförande, Sektionsstyrelse 3, Språk- och litteraturcentrum
 • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Vassilios Sabatakakis

Universitetslektor, FFU-ansvarig

 • Grekiska (nygrekiska)
 • Språk- och litteraturcentrum

Sektionsföreståndare

 • Sektion 3
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post vassilios.sabatakakisklass.luse

Telefon 046–222 83 84

Rum SOL:A230

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20