Person

Arsenii Vetushko-Kalevich

Forskare

  • Latin
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post arsenii.vetushko-kalevichklass.luse

Rum SOL:L408b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag studerade klassisk filologi vid St. Petersburgs universitet 2007–2014. Medelpunkten för min forskning var Lucanus "Pharsalia", i synnerhet författarens användning av samtida geografiska och naturvetenskapliga lärdom. Så småningom blev jag dock också intresserad av ett helt annat område, nämligen Sveriges nylatinska litteratur. 2019 försvarade jag en avhandling om den svenske rikshistoriografen Johannes Widekindis tvåspråkiga verk "Thet Swenska i Ryssland Tijo åhrs Krijgz-Historie" (1671) / "Historia Belli Sveco-Moscovitici Decennalis" (1672). Tyngdpunkten i avhandlingen ligger på verkets ursprungshistoria, källförhållanden och relationen mellan den svenska versionen och den latinska. Numera förbereder jag olika inventerings- och utgivningsprojekt som handlar om svensk nylatinsk poesi från 1500- till 1800-talet. Till mina intresseområden hör dessutom latinsk textkritik i allmänhet samt latinsk-svensk översättningshistoria.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (5 st)

Bokkapitel (4 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (1 st)

Arsenii Vetushko-Kalevich

Forskare

  • Latin
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post arsenii.vetushko-kalevichklass.luse

Rum SOL:L408b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10