lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag studerade klassisk filologi vid St. Petersburgs universitet 2007–2014. Medelpunkten för min forskning var Lucanus "Pharsalia", i synnerhet författarens användning av samtida geografiska och naturvetenskapliga lärdom. Så småningom blev jag dock också intresserad av ett helt annat område, nämligen Sveriges nylatinska litteratur, särskilt 1600-talets prosa.

Mitt avhandlingsämne ska bli "Historia Belli Sveco-Moscovitici Decennalis" (1672), latinsk pendang till "Thet Swenska i Ryssland Tijo åhrs Krijgz-Historie" (1671) av rikshistoriografen Johannes Widekindi. Den omfattar händelser från kung Sigismunds motgångar och avsättning i Sverige till freden i Stolbova och dess efterspel och räknas bland de viktigaste källorna rörande Ingermanländska kriget och den ryska Stora oredan. Man har dock inte närmare studerat den ur filologisk synpunkt, dvs inte forskat kring tendens, framställningsteknik och författarens språk och stil, inkl. förhållandet mellan den svenska texten och den latinska.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning hösten 2019

Arsenii Vetushko-Kalevich

Doktorand
Latin
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post arsenii.vetushko-kalevichklass.luse

Rum SOL: A309A

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20