lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ryska

Studievägledning, Ryska

Under 2019 vikarierar jag på deltid som studievägledare för ämnena Jiddisch, Ryska, Tyska och Öst- och centraleuropakunskap. Som studievägledare är jag primärt i tjänst på SOL på tisdagar, onsdagar och torsdagar.

Om du vill komma i kontakt med mig för att fråga om något eller boka tid för ett samtal, hör gärna av dig via mail. Du är också alltid välkommen att titta in även utanför besökstider om du ser att min dörr är öppen!

På måndagar och fredagar arbetar jag primärt med min andra tjänst som projektassistent för Centre for Scandinavian Studies Copenhagen – Lund (CSS) och kan då vara svårare att få tag på.

Under 2019 är jag tjänstledig från arbete som utbildningsadministratör för Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap samt Teaterns teori och praktik.

Forskning

Administrativt

Uppdrag

  • Studievägledare för Jiddisch, Ryska, Tyska samt Öst- och centraleuropakunskap

Övriga uppdrag och meriter

Sedan 2012 har jag också en deltidsanställning som projektassistent för Centre for Scandinavian Studies Copenhagen - Lund (CSS). Primärt som administratör för nätportalen IWCSS (Internationella webbgemenskapen för skandinaviska studier) och som webbredaktör för vårt nätbaserade publikationsforum CSSpublications.net, inklusive nättidskriften RETHINKING SCANDINAVIA – CSS Publications Web Quarterly.

Tog min Master-examen i "Litteratur - Kultur - Media" på Lunds universitet 2016.