Kandidatprogram i japanska

Programmets längd: 3 år
Antal poäng: 180 hp
Utbildningsnivå: Grundnivå
Examensbenämning: Filosofie kandidatexamen
Huvudämne: Japanska
Undervisningsspråk: Svenska

Programmet startar på höstterminer. 

Information om anmälan och antagning på lu.se:
www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-HGJAP

Utbildningsplan

Japanska och Östasiens samtid och historia

Har du vuxit upp med japanska TV-spel och kampsporter? Kanske tilltalas du av estetiken i skrivkonsten eller av teknologisk och ekonomisk utveckling.  Kandidatprogrammet i japanska omfattar 3 år, dvs 180 högskolepoäng varav 120 hp i japanska inklusive examensuppsats på 15 hp. Därutöver läser du 15 hp i Japans historia, 15 hp i Kinas historia samt ett valfritt ämne om 30 hp. Programmets mål är att ge goda kunskaper i det japanska språket, en inblick i Östasiens historia och tankevärld samt kunskaper om det nutida samhällets politiska, ekonomiska och kulturella förhållanden. Det är också en god utgångspunkt för den som vill vidga och fördjupa sina kunskaper i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen till att omfatta också främmande språk och kulturer. Den kan med fördel kombineras med annan högskoleutbildning av betydelse för verksamhet i eller med Östasien, t.ex. teknik och ekonomi.

Kontaktuppgifter

Studierektor
Peter Sivam

Studievägledare
Peter Marthinsson

Japanska

Mer om ämnet, personal och forskning hittar du här.
Sidansvarig: peter.sivamostas.luse | 2021-09-28