Ledning

Språk- och litteraturcentrum leds av en styrelse med en prefekt som ordförande. Till hjälp för ledningen av den löpande verksamheten finns två biträdande prefekter, en med ansvar för forskning och forskarutbildning och en med ansvar för grundutbildningen.
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2023-11-16