Person

Anders Mortensen

Universitetslektor

  • Litteraturvetenskap
  • Barnlitteratur
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anders.mortensenlitt.luse

Telefon 046–222 84 82

Rum SOL:H229

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Som lärare i litteraturvetenskap vid Lunds universitet har jag sedan 1986 bedrivit undervisning från grund- till doktorandnivå för närmare tiotusen studenter. Som forskare ägnar jag mig åt de grundläggande frågorna om litteraturens kraft och värden. Tidigare har jag även ägnat mig åt att skriva litteraturkritik, vara redaktör för Res Publica och Tidskrift för litteraturvetenskap och leda den skönlitterära arbetsgruppen på Statens kulturråd i Stockholm. Under några år var jag studierektor och ordförande i lärarkollegiet för Film- och Litteraturvetenskap, men på senare tid upptas mitt administrativa intresse av Centre for Scandinavian Studies Copenhagen – Lund, vars operativa chef jag är. Under 2018 arbetar jag med den fortsatta uppbyggnaden av CSS, att bedriva undervisning på alla nivåer och ge ut en bok om Almqvist, Ord äro guldmynt, och skriva färdigt en annan med titeln Diktens värde versus penningens. Om en ekonomikritisk strömning i romantisk och modernistisk diktning.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag har genom åren bedrivit forskning om dels romantisk, modernistisk och samtida poesi, dels om några av litteraturstudiets grundproblem: tradition, originalitet, kanon, influens, värde, värdering, performativ kraft. Alla dessa begrepp ingår i min voluminösa avhandling Tradition och originalitet hos Gunnar Ekelöf från 2000.Som lärare i litteraturvetenskap vid Lunds universitet har jag sedan 1986 bedrivit undervisning från grund- till doktorandnivå för närmast tiotusen studenter. Som forskare ägnar jag mig åt de grundläggande frågorna om litteraturens kraft och värden. Tidigare har jag även ägnat mig åt att skriva litteraturkritik, vara redaktör för Res Publica och Tidskrift för litteraturvetenskap och leda den skönlitterära arbetsgruppen på Statens kulturråd i Stockholm. Under några år var jag studierektor och ordförande i lärarkollegiet för Film- och Litteraturvetenskap, men på senare tid upptas mitt administrativa intresse helt av Centre for Scandinavian Studies Copenhagen – Lund, vars administrativa chef jag är. Under 2017 har jag arrangerat två konferenser, Nordic Research Showcase vid Edinburgh University 25-27/4, och Rethinking Scandinavia i Lund 14-17/6, och föreläst om min forskning vid fem konferenser. Under 2018 arbetar jag med den fortsatta uppbyggnaden av CSS, att bedriva undervisning för grund- och masterstudenter och publicera en monografi med titeln Ord äro guldmynt: C.J.L. Almqvists romantiska ekonomi, samt skrtiva färdigt en med namnet Diktens värde versus penningens. Om en ekonomikritisk strömning i romantisk och modernistisk diktning.

Böcker (2 st)

Redaktörskap (8 st)

Artiklar (7 st)

Bokkapitel (22 st)

Förord (1 st)

Encyklopediartiklar (2 st)

Konferensbidrag (2 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Undervisning

Anders Mortensen

Universitetslektor

  • Litteraturvetenskap
  • Barnlitteratur
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anders.mortensenlitt.luse

Telefon 046–222 84 82

Rum SOL:H229

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20