För dig med ryska som modersmål

Varför läsa ryska som modersmålstalare?

Om du har ryska som modersmål kan du genom att följa våra kurser skaffa dig den grundläggande kompetens som behövs för att kunna översätta mellan ryska och svenska, samt undervisa i ämnet på t.ex. gymnasium, i kommunal vuxenutbildning, folkbildning och uppdragsutbildning åt näringslivet. Ett exempel är Folkuniversitetet: de anställer enbart lärare med ryska som modersmål och internutbildar dem sedan i vuxenpedagogik. De värdesätter följande kompetens vid anställningsförfarandet:

  1. högskoleutbildning i valfritt ämne
  2. arbetslivserfarenhet
  3. intresse för elevcentrerad pedagogik där fokus ligger på dialog mellan pedagog och elev.

De erbjuder även en utbildning som ger ett europeiskt certifikat i språkpedagogik för vuxenutbildning, Eurolta.

Vilken kurs skall jag söka?

Du som har ryska som modersmål och kanske läst ryska på gymnasium i Ryssland är behörig till vår grundkurs. Däremot är man inte behörig att börja läsa på fortsättningsnivå eller kandidatnivå. Detta dels på grund av det är stor skillnad på att behärska ett språk och ha språkvetenskapliga kunskaper om ett språk, dels på grund av att vår utbildning innehåller många så kallade kontrastiva moment där man arbetar med jämförelser med svenska språket. Trots det kan det finnas anledning att börja med vår nybörjarkurs. Dels för att man kan behöva fräscha upp sina språkkunskaper från gymnasiet och dels för att man kan använda poängen i sin examen. Då delar av nybörjarkursen är väldigt lätta för en modersmålstalare är det också möjligt att tenta av delkurser. Om du känner att du skulle vilja göra det så kan du kontakta vår studievägledare när du har blivit antagen.

Om du läst ryska på universitetsnivå i något annat land än Sverige kan det finnas möjlighet för dig att tillgodoräkna dig vissa delar av våra kurser. Hör i så fall även då av dig till vår studievägledare och bifoga intyg på dina meriter.

Jag vill undervisa i ryska

För dig som är lärare och vill undervisa i ryska i svensk skola krävs följande:

  • Undervisa i ryska som modersmål: Du behöver ha läst 30 hp i ryska, förslagsvis vår grundkurs.
  • Undervisa i ryska som modernt språk: Vid sidan om lärarlegitimation behöver du ha läst olika mycket i ämnet ryska beroende på vilka årskurser i grundskolan du vill arbeta med. Enligt den här tabellen:
Årskurs:

1-3

4-67-9GY
Högskolepoäng:15 hp30 hp45 hp90 hp

(Informationen är hämtat från skolverket.)

För mer information om att lärarlegitimation och lärarexamen är det bättre att du i första hand kontaktar vår ämneslärarutbildning: https://www.uvet.lu.se/utbildning/amneslararutbildning.

Sidansvarig: marina.anderssonslav.luse | 2021-02-19