Person

luiza.petrerom.luse | 2022-05-17

Universitetslektor

  • Rumänska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post luiza.petrerom.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Universitetslektor

  • Rumänska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post luiza.petrerom.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10