Jiddisch

Jiddisch är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk och Lunds universitet är det enda universitet i Skandinavien som erbjuder undervisning och bedriver forskning i jiddisch.

En ny generation av jiddischtalande forskare och lärare bidrar till att ge nytt liv åt språket på 2000-talet. Undervisningen består dels av språkundervisning, dels av kurser som lyfter fram kompletterande delar av den rika jiddischlitteraturen och askenasisk-judisk historia och kultur. Det erbjuds kurser om jiddisch film, jiddisch världslitteratur, jiddisch kultur under och efter Förintelsen, och jiddischförfattaren Scholem Aleichems berättarkonsts och skapandet av en modern judisk kultur.

Avsikten är att du som student ska tillgodogöra dig det skrivna språkets grammatik, få aktiva muntliga och skriftliga färdigheter samt bekanta dig med olika kulturella uttryck. De olika delkurserna kan läsas fristående, men kan också med fördel kombineras med judaistik och modern hebreiska eller med andra ämnen.

Efter studierna:

Kunskaper i jiddisch är värdefulla för dig som vill tränga in i jiddischkulturen, arbeta med språkförståelse och/eller bedriva forskning i den uppsjö av skrifter och primärmaterial som aldrig hunnit bearbetats eller översättas. Kurser i jiddisch ger dessutom lärare möjlighet att kvalificera sig till att undervisa i jiddisch som valfritt arvspråk i grundskolan.

World War I era poster in Yiddish to encourage food conservation. Caption (translated) "Food will win the war - You came here seeking freedom, now you must help to preserve it - Wheat is needed for the allies - waste nothing." Color lithograph

Kurser i Jiddisch Hösten 2020

Sen anmälan till hösten nybörjarkurs i Jiddisch kommer att öppna den 15 juli.

Läs mer här

Jiddisch

Sektionsföreståndare
Johanna Lindbladh

Studierektor
Marina Andersson

FFU-ansvarig
Jan Schwarz

Expedition
Absalon A233

Studievägledning
Humanisthuset H124

Utbildningsutbud

Bibliotekets ämnesguide

FAQ – frågor och svar

Nyheter

TV-serier lyfter fram jiddisch 2020-06-29

I sociala medier

Jiddisch vid Lunds universitet har en egen facebook-sida.