Jiddisch

Jiddisch är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk och Lunds universitet är det enda universitet i Skandinavien som erbjuder undervisning och bedriver forskning i jiddisch.

En ny generation av jiddischtalande forskare och lärare bidrar till att ge nytt liv åt språket på 2000-talet. Undervisningen består dels av språkundervisning, dels av kurser som lyfter fram kompletterande delar av den rika jiddischlitteraturen och askenasisk-judisk historia och kultur. Det erbjuds kurser om jiddisch film, jiddisch världslitteratur, jiddisch kultur under och efter Förintelsen, och jiddischförfattaren Scholem Aleichems berättarkonsts och skapandet av en modern judisk kultur.

Avsikten är att du som student ska tillgodogöra dig det skrivna språkets grammatik, få aktiva muntliga och skriftliga färdigheter samt bekanta dig med olika kulturella uttryck. De olika delkurserna kan läsas fristående, men kan också med fördel kombineras med judaistik och modern hebreiska eller med andra ämnen.

Efter studierna:

Kunskaper i jiddisch är värdefulla för dig som vill tränga in i jiddischkulturen, arbeta med språkförståelse och/eller bedriva forskning i den uppsjö av skrifter och primärmaterial som aldrig hunnit bearbetats eller översättas. Kurser i jiddisch ger dessutom lärare möjlighet att kvalificera sig till att undervisa i jiddisch som valfritt arvspråk i grundskolan.

 

Jiddisch

Sektionsföreståndare
Johanna Lindbladh

Studierektor
Rakel Nihlén

Expedition
Absalon A141b

Studievägledning
Humanisthuset H121c

Utbildningsutbud

Bibliotekets ämnesguide

Intervju med Simo Muir

Simo Muir, som undervisar i jiddisch, intervjuades i SRs program "Jiddisch far alle".

Sidansvarig: marina.anderssonslav.luse | 2024-02-27