lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Jiddisch

Jiddisch

Regeringen gav för en tid sedan Lunds universitet i uppdrag att utveckla jiddischstudier. Jiddisch är en del av det svenska och europeiska kulturarvet. Det judiska språket med rötter i Östeuropa klassas som officiellt minoritetsspråk i Sverige.

Att lära sig jiddisch är inte bara ett möte med ett fascinerande och rikt språk utan också en port till en värld full av litteratur, folklore, sånger, konst och idéer.

Här på Språk- och litteraturcentrum erbjuds enstaka kurser i språket såväl som i jiddischkulturens ursprung i Östeuropa och förekomst i Sverige. Det erbjuds också kurser i modern jiddisch kultur och litteratur, t.ex. om den judiska humoristen Scholem Aleichems berättelser och Holocaust-litteratur. Jiddisch kan utgöra huvudämne i kandidatexamen och kan med fördel kombineras med judaistik och modern hebreiska.