lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Barnlitteratur

Studievägledning, Barnlitteratur

Studievägledare på Språk- och litteraturcentrum

OBS! På grund av rådande situation kring det nya Coronaviruset jobbar jag i huvudsak hemifrån (från och med 25/3). Jag nås via e-post måndag-torsdag och på telefon (046-222 84 65) måndag-torsdag kl. 9-12.

Doktorand i arkeologi

Jag har arbetat som arkeolog under många år och deltagit i flera stora undersökningar av boplatser, gravar och andra lämningar från sten, brons- och järnålder. De erfarenheterna har jag tagit med mig in i ett avhandlingsprojekt som fokuserar på en grav- och samlingsplats från yngre stenålder.

Forskning

Om forskningen

Min bakgrund inom uppdragsarkeologin har inneburit en möjlighet att utforska en mängd olika slags spår och lämningar efter förhistoriska människor. Det har gjort att mitt intresseområde är brett och inte knutet till någon speciell tidsperiod. Arkeologi är fascinerande då den både ger perspektiv på det som förenar oss människor samtidigt som den ger möjlighet till inblickar i främmande och annorlunda världar. Men arkeologin ställer också krav på reflektion och problematisering. Det är lätt att oreflekterat föra över våra nutida idéer och värderingar på förhistorien. Frågan om vilka olika perspektiv man kan arbeta med när man skapar kunskap utifrån materiell kultur är något som fängslar mig.

Jag har speciellt kommit att intressera mig för bergarter och mineraler. De var viktiga råmaterial under förhistorien men har många gånger behandlats styvmoderligt inom den arkeologiska forskningen. I min forskning hoppas jag kunna utmana vår ofta slentrianmässiga syn på mineraler och bergarter och utforska hur man har förhållit sig till dessa råmaterial under förhistorien. Jag har tidigare studerat bergartsföremål från både sten-, brons- och järnålder men fascineras främst av människornas mångfacetterade och komplexa förhållande till bergarter och mineral under neolitikum, d.v.s. yngre stenåldern (4000-1800 f.Kr.).

Publikationer

Redaktörskap (1 st)
Bokkapitel (7 st)
Rapporter (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Studievägledare för Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap samt Teaterns teori och praktik

Susan Hydén

Studievägledare
Barnlitteratur
Filmvetenskap
Författarskolan
Litteraturvetenskap
Teaterns teori och praktik
Språk- och litteraturcentrum

Doktorand
Arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post susan.hydensol.luse

Telefon 046–222 84 65

Rum SOL:H123

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (studievägledare)
Box 192, 221 00 Lund (doktorand)

Internpost hämtställe 20

Telefontider

Måndag till torsdag 9-12

Besökstider

För närvarande inställda