Person

Professor emeritus

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post johan.stenstromlitt.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag har min akademiska förankring inom ämnet litteraturvetenskap där jag undervisar, forskar och administrerar. Dessutom tillhör jag den grupp som var med om att starta Lunds universitets författarskola där jag också har en del av min verksamhet förlagd som handledare. Jag är ordförande i Forskarkollegiet för litteraturvetenskap och områdesstudier.
Jag disputerade 1994, blev docent 2002 och professor 2009. Min forskning har genomgående rört gränsområdet mellan litteratur och andra konstarter – intermedialitet. Efter hand har intresset för forskning kring äldre litteratur tilltagit.
Universitetets tredje uppgift har i hög grad engagerat mig. År 2000 var jag projektledare för ”2000 – ett år för humaniora och teologi”, ett stort evenemangsår som gav positivt eko i en tid när nedskärningar annars präglade verksamheten.