Person

Johan Stenström

Professor

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post johan.stenstromlitt.luse

Telefon 046–222 84 84

Rum SOL:H230b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag har min akademiska förankring inom ämnet litteraturvetenskap där jag undervisar, forskar och administrerar. Dessutom tillhör jag den grupp som var med om att starta Lunds universitets författarskola där jag också har en del av min verksamhet förlagd som handledare. Jag är ordförande i Forskarkollegiet för litteraturvetenskap och områdesstudier.
Jag disputerade 1994, blev docent 2002 och professor 2009. Min forskning har genomgående rört gränsområdet mellan litteratur och andra konstarter – intermedialitet. Efter hand har intresset för forskning kring äldre litteratur tilltagit.
Universitetets tredje uppgift har i hög grad engagerat mig. År 2000 var jag projektledare för ”2000 – ett år för humaniora och teologi”, ett stort evenemangsår som gav positivt eko i en tid när nedskärningar annars präglade verksamheten.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Under mina år som doktorand, som lektor och professor har min forskning rört litteraturens förhållande till andra konstarter. Ett sådant intermedialt perspektiv präglade doktorsavhandlingen Aniara – från versepos till opera (1994). Här beskrivs och analyseras processen när Harry Martinsons berömda verk togs om hand av tonsättaren Karl-Birger Blomdahl som tillsammans med poeten Erik Lindegren gjorde om Aniara till opera. Teatersemiotiken erbjöd teoretiska utgångspunkter för denna studie.

Med fantasins eld. Ingemar Leckius och bilden (2002) är titeln på min andra monografi behandlar poeten Ingemar Leckius och hans förhållande till bildkonsten. Här analyseras hans ekfrasiska dikter, här beskrivs hans roll som fotograf med diktarkolleger som främsta motiv, här belyses hans roll som konstkritiker.

Den tredje monografin, Bellman levde på 1800-talet (2010), behandlar det kulturella minnet kring Bellman såsom det yttrade sig i adaptationer inom olika konstarter och i den materiella kulturen.

Två projekt är för närvarande aktuella. Det ena kommer att resultera i en samling studier om operakonsten, tiden och historien. Det andra rör 1700-talsresenären J J Björnståhl. Övriga i projektet är Catharina Raudvere, KU, prof i religionsvetenskap, Carla Cariboni Killander, docent i romanska språk och Vassilios Sabatakakis, FD i grekiska, Arbetet med Björnståhl, som var orientalist och på resande fot i Europa under tolv år, finansieras av VR sedan januari 2011.

Böcker (6 st)

Redaktörskap (12 st)

Artiklar (1 st)

Bokkapitel (33 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (8 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Jag är vice ordförande i styrelsen för Einar Hansens forskningsfond och ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund. Under Göran Bexells tid som rektor var jag ledamot och sekreterare i Kulturforum vid Lunds universitet. Från Vetenskapssocieteten har jag erhållit Näringslivets pris för humanistisk forskning (2000). Jag har belönats med Lunds universitets pedagogiska pris (2007). Två gånger har jag erhållit priser av Svenska akademien, senast Det gustavianska priset (2010). Vid tre tillfällen har jag beviljats medel från Vetenskapsrådet.

Johan Stenström

Professor

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post johan.stenstromlitt.luse

Telefon 046–222 84 84

Rum SOL:H230b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20