Person

Professor emeritus

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post johan.stenstromlitt.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag har min akademiska förankring inom ämnet litteraturvetenskap där jag undervisar, forskar och administrerar. Dessutom tillhör jag den grupp som var med om att starta Lunds universitets författarskola där jag också har en del av min verksamhet förlagd som handledare. Jag är ordförande i Forskarkollegiet för litteraturvetenskap och områdesstudier.
Jag disputerade 1994, blev docent 2002 och professor 2009. Min forskning har genomgående rört gränsområdet mellan litteratur och andra konstarter – intermedialitet. Efter hand har intresset för forskning kring äldre litteratur tilltagit.
Universitetets tredje uppgift har i hög grad engagerat mig. År 2000 var jag projektledare för ”2000 – ett år för humaniora och teologi”, ett stort evenemangsår som gav positivt eko i en tid när nedskärningar annars präglade verksamheten.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är ordförande i styrelsen för Einar Hansens forskningsfond, sekreterare i Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet och ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund, vars styrelse jag ingick i som sekreterare. Sedan 2014 är jag inspektor vid Hallands Nation. I sex år var jag ordförande i styrelsen för Odeum, den enhet som bland annat svarar för musiken vid universitetets högtider. Under Göran Bexells tid som rektor var jag ledamot och sekreterare i Kulturforum vid Lunds universitet. Genom åren har jag haft flera administrativa uppdrag, som studierektor och biträdande prefekt och ordförande i Forskarrådet för litteraturvetenskap och områdesstudier. Under fem år ingick jag i lärarförslagsnämnden för humaniora och teologi.

Vid ett sex tillfällen har jag varit fakultetsopponent och ett antal gånger har jag varit sakkunnig och ingått i betygskommittéer. Genom åren har jag deltagit i ett antal internationella konferenser, bland annat vid universitet i Kristiansand, Århus, Graz, Berlin, Sydney, Santa Barbara, Atlanta.

Från Vetenskapssocieteten har jag erhållit Näringslivets pris för humanistisk forskning (2000). Jag har belönats med Lunds universitets pedagogiska pris (2007). Två gånger har jag erhållit priser av Svenska akademien, senast Det gustavianska priset (2010). Vid tre tillfällen har jag beviljats medel från Vetenskapsrådet. Två gånger (2015 och 2020) har jag tilldelats stipendium från Spritmuseum för forskning om skönlitteratur och svensk vinkultur.

Professor emeritus

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post johan.stenstromlitt.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10