Programstruktur och kurser

Under kursnamnen kan du läsa vad studenterna tycker om kurserna.
 

Termin 1

 • Ett bra intro till programmet. Här etableras vikten av respons – och det är något av det viktigaste du kommer att behöva lära dig. Ett bra sätt att få känna på skrivandet i olika former.
 • Under den här kursen fick jag lära mig att det inte stavades omständigt, utan omständligt. Med ett l mitt i allt. Jag hade ingen aning och fick en mindre existentiell kris – kan jag ens någonting om språk? Men ungefär hälften av mina klasskompisar var lika aningslösa som jag, så vi kunde trösta varandra. Sedan gick vi vidare och fick lära oss massa nyttiga saker om språk och skrivande.
 • Länk till kursplan, litteraturlista och schema

 • En av de kurser jag haft mest användning av i mitt arbetsliv. Kanske en av de svårare kurserna på programmet, men också så himla rolig! Toppen att den ligger i början för den utgör verkligen en bas för allt annat.
 • En oerhört användbar kurs som ger dig verktyg för att kunna prata om och behandla det svenska språket på en teknisk nivå. I egen subjektiv mening är det här den roligaste kursen på programmet. 
 • Grammatikkursen är nog den kurs som jag pluggade allra mest till, men det var faktiskt riktigt roligt. Vi fick konkreta uppgifter att lösa som gjorde inlärningen mycket mer konkret än vad språkstudenter är vana vid. Det kan ta lite tid innan man kommer in i tänket, men när polletten väl trillar ner är det verkligen värt all tid och energi. 
 • Länk till kursplan, litteraturlista och schema

 • En av de teoretiskt tyngre kurserna, och riktigt nyttig för att få den textkompetens en språkkonsult bör ha. Vad gör till exempel att en text upplevs som snabb eller svår? Hur skapar man närhet mellan avsändare och mottagare i en text? Analysverktygen som du får ta del av här kommer att hjälpa dig i ditt arbete att både skriva och bearbeta text.  
 • Här får du stifta bekantskap med en bok som närmast kan ses som den svenska textanalysens bibel: Vägar genom texten. Du hatar den i början, men när det är dags att skriva uppsats i slutet av språkkonsultprogrammet så välkomnar du den som en kär gammal vän. Lägg därför lite extra tid på att försöka få grepp om metoden under kursens gång.
 • Länk till kursplan, litteraturlista och schema

 • En kort men övergripande förklaring av de viktigaste förändringarna i svenska språket i modern tid. Du får svar på frågor som “när tappade vi stavningar som hufvud och Upsala och varför?” och “hur gick det där med du-reformen egentligen till?”. Det finns viss risk att du vill byta bana och bli renodlad lingvist efter den här kursen! 
 • Länk till kursplan, litteraturlista och schema

Termin 2

 • Påbyggnad på den tidigare kursen i textanalys. Här får du testa några olika textanalytiska redskap och får öva dig i olika sätt att angripa text. Du presenteras för lite andra utgångspunkter i kritisk diskursanalys och multimodal textanalys än i den tidigare textanalyskursen som tog avstamp i det textnära, men det är som sagt nyttig kunskap för att få en vidare förståelse för texten och dess kontext, och funktionen den kan ha.
 • Förbered dig redan nu på att det kan ta ett tag innan du förstår vad en diskurs är för något. Det tar tid, och när man tror att man har förstått så är det ändå inte helt solklart. Men trots det är det ett användbart begrepp som du troligtvis kommer att ha nytta av att kunna.
 • Länk till kursplan, litteraturlista och schema

 • En av de kurser jag använt mest i mitt yrkesliv. Här får man som student många verktyg inför de arbetsuppgifter som många språkkonsulter sedan har.
 • Här får du verkligen chansen att utveckla ditt skrivande inom flera olika genrer och medier! Du får nyttig kunskap om begrepp och principer som rör bland annat klarspråk och lättläst, samt vad du ska tänka på när du skriver för webben. Uppgifterna är varierande och går exempelvis ut på att bearbeta en autentisk myndighetstext, samt att skriva och formge en broschyr för valfri verksamhet. Självreflektion och att ge och ta respons är viktiga inslag i kursen. Kort sagt en praktisk, kreativ och utvecklande kurs. Helt klart en personlig favorit!
 • Länk till kursplan, litteraturlista och schema

 • Den här grammatikkursen satte sig verkligen hos mig. Det var så intressant att få tolka vad olika språkhandlingar betyder och hur det uttrycks i språket. Den här kursen är också användbar om man vill analysera saker som makt, närhet och distans i språket. 
 • En naturlig påbyggnad av grammatikkursen under termin 1 som ger dig en ännu djupare förståelse för grammatik och ord och meningars betydelse. Du kommer aldrig kunna titta på en mening igen utan att omedvetet bryta ner den i mindre beståndsdelar och analysera dess verkliga innebörd. Vad är egentligen innebörden i meningar av typen "når du saltet"?
 • Spännande och annorlunda sätt att tänka kring språket.
 • Länk till kursplan, litteraturlista och schema

Termin 3

 • Bra intro till ämnet och ett bra sätt att få en annan syn på språket.
 • Lärorik kurs som synliggör vad som kan vara svårt i det svenska språket och vilka språkliga fel som andraspråkstalare ofta gör. Vi fick dessutom träna på att förklara olika grammatiska fenomen för andraspråkstalare (som spelades av vår lärare). Det var supersvårt, men nyttigt!
 • Länk till kursplan, litteraturlista och schema

 • Helt klart den läskigaste kursen, men också sjukt användbar. Att tala inför folk måste alla göra någon gång, och då är det bra att ha testat på och fått verktyg för det.
 • Jag var väldigt nervös inför den här kursen i retorik, men de specifika retoriska övningarna gjorde att det inte kändes riktigt lika läskigt som jag hade förväntat mig. Dessutom blev det lättare för varje gång. Jag blev också oerhört impad av mina duktiga klasskompisar under den här kursen – otroligt kul att se dem hålla så intressanta och roliga tal. Wow!
 • Länk till kursplan, litteraturlista och schema

 • Ett perfekt tillfälle att kombinera nytta med nöje! Du får själv välja en arbetsplats att göra en två veckor lång fallstudie på. Älskar du djur? Studera kommunikationen på en veterinärklinik. Lever du för sport? Fråga din lokala förening om du kan följa med i deras arbete inom föreningen. Vill du kanske jobba med integration i framtiden? Kolla om du kan delta vid en sfi-undervisning. Dessutom finns utrymme att erbjuda arbetsplatsen hjälp i egenskap av blivande språkkonsult. Du kan kanske korrekturläsa, utforma broschyrer eller något helt annat som ger dig ovärderlig övning i praktiskt arbete som språkkonsult. Äntligen!
 • Bra och intressant kurs som ger dig redskap att analysera problem som kan uppstå i interkulturell kommunikation, vilket är relevant även för den språkkonsult som inte kommer arbeta med flerspråkighet. Du lär dig teorier kring bland annat missförstånd, olika kulturers kommunikativa skillnader och tydlig och effektiv kommunikation. Kul att få sätta sina kunskaper i praktik med både fältstudier och uppsatsskrivning. 
 • Spännande att få lära sig mer om interkulturell kommunikation ur ett bredare perspektiv. Under praktikperioden undersökte jag kommunikationsstrategier som lärarna på min gamla gymnasieskola använde. Väldigt intressant!
 • Länk till kursplan, litteraturlista och schema

Termin 4

 • Toppen att få testa på lite marknadsföringsgrejer. Svårt men roligt. Gick lite för fort fram, men det är ju också mycket att hinna med på 7,5 poäng.
 • Den här kursen ger ett litet smakprov på vilken roll en språkkonsult skulle kunna ha inom marknadsföring. Du får testa att göra egna reklamannonser med fokus på språket och du får en kort genomgång av tänket bakom marknadsföring vilket kan vara användbart var du än hamnar i arbetslivet.
 • Länk till kursplan, litteraturlista och schema

 • Denna kurs spinner till viss del vidare på kursen i funktionell grammatik. Här får du bland annat lära dig massor om ords betydelseförhållande till varandra, hur du ska behandla facktermer, samt att skilja på formen, betydelsen och tolkningen av ett yttrande. Många frågor kommer att ställas. Finns synonymer på riktigt? Hur många betydelser har verbet driva egentligen? Och vad är skillnaden på ett diagonaldäck och ett radialdäck? En sak är i alla fall säker: du kommer att få ny respekt för alla de som jobbar med att skriva definitioner! 
 • Aldrig trodde jag att jag skulle få så mycket användning av “term-träd”!
 • Den här kursen består av två delar: en semantikdel och en terminologidel. På semantikdelen lär du dig om ords betydelser och hur de hänger ihop. Hur kan samma ord ha olika betydelser, och hur är de besläktade? Kan två olika ord betyda precis samma sak, eller finns det alltid en skillnad? På terminologidelen får du lära dig allt om facktermer och hur man skriver definitioner. Vad finns det för särskiljande kännetecken som skiljer en stol och en pall och vad finns det för termhierarki mellan olika matlagningsbegrepp? En intressant och lärorik kurs, även om den examinerades med en hemtenta som var längre än min B-uppsats.
 • Länk till kursplan, litteraturlista och schema

 • Helt klart en av de bästa kurserna. Här lär man sig om det som är själva kärnan i språkkonsulters yrkesroll – språkets roll i samhället och hur man kan tänka för att manövrera språkkonsultens roll i det.
 • På den här kursen får du knappt någonsin arbeta med frågor av “rätt eller fel"-karaktär. Du får istället inse hur otroligt komplext språkpolitik är och du får lära dig hur du som språkkonsult ska diskutera och tänka kring det. Mycket intressant kurs!
 • Länk till kursplan, litteraturlista och schema

 • Under den här kursen gjorde jag min bästa praktik. Det var så bra att få lite real-life-experience med att hålla en utbildning också!
 • Jag kan inte nog betona hur värdefull den här praktiken var! Jag höll min första kurs tillsammans med en klasskompis, och vi var båda svinnervösa. Men när vi väl satte igång märkte vi att det gick hur bra som helst. Vilken lättnad! Vi insåg också att de som arbetar inom offentlig verksamhet inte har så värst bra koll på klarspråk och hur man skriver begripligt. Det hjälpte oss att inse hur mycket vi faktiskt hade lärt oss på programmet hittills, och stärkte oss enormt mycket. 
 • Länk till kursplan, litteraturlista och schema

Termin 5

Under termin 5 väljs ett relevant studieämne för breddning/fördjupning. Kursvalet ska godkännas av programkoordinator.

 • Ett perfekt tillfälle för att spetsa utbildningen med sådant som man själv tycker är intressant. Du kanske läser någon kurs om ett ämne som kan komma till nytta när du söker jobb? Eller bara nördar ner dig i något som verkar kul? Möjligheterna är oändliga!
 • Jag läste svenska som andraspråk. Det har jag använt mycket sen när jag arbetat med att skriva lättläst.
 • Här finns det också chans att åka på en utbytestermin, och det kan vara guld värt! Att läsa utomlands innebär ofta att man får läsa flera kurser över en hel termin, och kan välja helt utifrån intresse. En kurs i latin, en i kreativt skrivande och en i filosofi, till exempel. Att uppleva en annan universitetskultur gör också att man får perspektiv på sina studier och det man lärt sig, och att hamna i en ny miljö leder till att man utvecklas som person. Om du inte gjort det innan kanske det är här som du inser vad du vill skriva din kandidatuppsats om, och vad du vill arbeta med i framtiden.
 • Eftersom jag vill arbeta med böcker valde jag att läsa en kurs i samtida litteratur, och jag är mycket glad att jag tack vare denna valbara termin kunde kombinera mitt intresse för skönlitteratur och svenska språket på ett smidigt sätt. Det var också peppande att inse hur mycket det egna skrivandet utvecklats när det var dags att skriva litteraturanalyser! 

Termin 6

 • Språkets psykologi är väldigt spännande!
 • Den här kursen bjöd på många användbara och fascinerande insikter om språk. Vi fick bland annat lära oss hur ögat rör sig när man läser, varför vissa saker är lättlästa eller svårlästa och vad som skiljer erfarna skribenter från nybörjare. Det var särskilt spännande att läsa om hur ens förstaspråk påverkar sättet som man beskriver omvärlden på. Aha-upplevelse!
 • Länk till kursplan, litteraturlista och schema

 • Här får man chansen att läsa och diskutera tidigare uppsatser från programmet för att förstå hur man planerar, genomför och skriver ett bra examensarbete enligt konstens alla regler. Ni kommer också gå igenom vetenskapliga metoder som är aktuella för språkkonsulter (till exempel enkätundersökning) och få skriva en projektplan, som beskriver en språkvetenskaplig frågeställning och förklarar hur ni tänkt besvara den och varför. Efter den här kursen har examensarbetet fått en kickstart och den sista kursen känns, om inte lätt som en plätt, så åtminstone fullt hanterbar!
 • Ett nödvändigt ont.
 • Länk till kursplan, litteraturlista och schema

 • Så kul att få nörda ner sig i det som man själv tyckte var intressant under programmet. Läskigt och svårt, men gud vad skillad man känner sig när man har tryckt ur sig en hel uppsats!
 • Att skriva examensarbete var utan tvekan det jobbigaste jag gjorde på hela utbildningen, men också det jag kände mig allra mest stolt över! Det var häftigt att inse hur mycket jag lärt mig under utbildningen, och hur jag helt självständigt kunde göra analyser och undersökningar för att komma fram till nya, spännande slutsatser och resultat! 
 • Länk till kursplan, litteraturlista och schema

Terminsschema

Här hittar du samlat schema för terminens kurser

Programstart höstterminen 2024:

Studentgrupp HGSPK-24H

Utbildningsplan

Sidansvarig: anna_w.gustafssonnordlund.luse | 2024-06-20