Antagningsprov

Obligatoriskt antagningsprov

För att vara behörig till Översättarutbildningen krävs ett godkänt antagningsprov. Antagningsprovet är alltså obligatoriskt och kräver föranmälan till studievägledare Peter Marthinsson. Provet består av två delar: ett prov i svensk språkfärdighet och ett prov i översättning. Provet utgör också underlag för urval vid översökning.

Antagningsprov inför HT21

Antagningsprovet inför hösten 2021 äger rum lördagen den 8 maj kl 9–13 (svensk språkfärdighet) och kl 14–17 (översättningsprov). Provet kommer att ske digitalt via zoom. Den enda utrustning som krävs för att delta är dator med internetuppkoppling, webbkamera och mobiltelefon. Om du saknar denna utrustning, kontakta studievägledare Peter Marthinsson. Provet kräver inte särskilt stor datorvana. Det enda man behöver göra är att följa en länk och logga in på zoom på både datorn och mobiltelefonen. Därefter kommer skrivvakten att guida dig. Mer detaljerade provinstruktioner kommer att mejlas till alla som anmält sig till antagningsprovet.

Om du ändå känner osäkerhet inför provet kan du delta i en digital lektion i hur zoom fungerar. Kontakta studievägledare Peter Marthinsson om du vill anmäla dig till detta.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2021-03-15