Person

John Öwre

Doktorand

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post john.owreenglund.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är doktorand i engelsk litteraturvetenskap sedan hösten 2018. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är brittisk romantisk litteratur - i synnerhet i relation till sin tids filosofiska och vetenskapliga idéströmningar. Mitt forskningsprojekt berör teorier om sinnesuppfattning i William Blakes, Samuel Taylor Coleridges och William Wordsworths verk, och den plats dessa intar i en större metafysisk debatt under den romantiska eran om förhållandet mellan tanke och omvärld.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Undervisning

John Öwre

Doktorand

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post john.owreenglund.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20