Person

john.owreenglund.luse | 2024-04-04
John Öwre

Universitetslektor

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post john.owreenglund.luse

Rum SOL:H328a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är lektor i engelska med huvudsaklig inriktning på brittisk och annan europeisk litteratur under romantiken. Jag intresserar mig i synnerhet för romantikens religiösa, filosofiska och vetenskapliga dimensioner, övergången mellan romantiken och modernismen, samt efterlevnaden av romantiska idéer i nutiden.

Jag disputerade 2023 med en avhandling om psykologin bakom sinnesförnimmelser i William Wordsworths och Samuel Taylor Coleridges samlade verk. I min avhandling beskrev jag de två poeternas verk som en löpande dialog mellan två oförenliga sätt att möta världen med sinnena, i vilken Coleridge uppfattar sinnena som metafysiskt 'splittrande' och Wordsworth uppfattar dem som metafysiskt enande. Denna dialog anser jag utgör ett radikalt försök att i båda fallen kombinera transcendentalism med en förstärkt, intuitiv koppling mellan tanke och materiella ting, något som i sig problematiserar den konventionella tolkningen av den brittiska romantiken som filosofiskt inåtvänd.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
John Öwre

Universitetslektor

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post john.owreenglund.luse

Rum SOL:H328a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10