lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskare

Litteraturvetenskap


Per Rydén

professor emeritus

per.rydenlitt.luse
046–222 47 24


Erik Zillén

docent, universitetslektor

erik.zillenlitt.luse
046–222 84 81