Person

Lars-Håkan Svensson

Forskare

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lars-hakan.svenssonenglund.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (8 st)

Artiklar (8 st)

Bokkapitel (20 st)

Förord (6 st)

Rapporter (1 st)

Recensioner (9 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Tidningsartiklar (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Lars-Håkan Svensson

Forskare

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lars-hakan.svenssonenglund.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10