Person

Marianne Gullberg

Professor

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Föreståndare

  • Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post marianne.gullbergling.luse

Telefon 046–222 03 89

Rum SOL:H508d

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Professor i psykolingvistik och föreståndare för Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet. Jag studerar vuxen andraspråksinlärning och flerspråkighet, hur språk bearbetas i realtid med fokus på semantik, diskurs, produktion och perception av gester. Mitt Wallenberg Scholar-anslag, Embodied bilingualism, är ägnat åt detta.

Jag ledde gruppen The Dynamics of Multilingual Processing (med P. Indefrey) 2003-2009 vid Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nederländerna. Jag grundade där även Nijmegen Gesture Centre (med A. Özyürek) 2003, det första centret av sitt slag. Jag var områdesredaktör för Cognitive Second Language Acquisition i Encyclopedia of Applied Linguistics 2012 (m. J. Williams), redaktör för tidskriften Language Learning 2009-2014, Gesture (2000-2018). Jag är nu redaktör för Language, Interaction and Acquisition och Frontiers in Psychology. Jag var vicepresident för The European Second Language Association 2000-2007, och mottog the Distinguished Scholar Award 2019.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag forskar kring vuxen andraspråksinlärning och flerspråkighet, hur inlärare och flerspråkiga talare bearbetar språk i realtid, samt produktion och perception av gester i språkinlärning. Jag använder en rad metoder, allt från tal- och gestanalys till neurokognitiva tekniker. Jag har ett Wallenberg Scholar-anslag, Embodied bilingualism, ägnat åt dessa frågor. 

Under åren 2000-2009 var jag verksam vid Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nederländerna, där jag ledde gruppen The Dynamics of Multilingual Processing med Prof. P. Indefrey 2003-2009. Jag är också grundare av Nijmegen Gesture Centre med Prof. A. Özyürek, det första centret i sitt slag.

Böcker (1 st)

Redaktörskap (14 st)

Artiklar (54 st)

Bokkapitel (33 st)

Konferensbidrag (13 st)

Working papers (7 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Övrigt (8 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Övriga uppdrag och meriter

Föreståndare Humanistlaboratoriet

Wallenberg Scholar 2012 Embodied Bilingualism

Non-resident Long-term Fellow at the Swedish Collegium for Advanced Studies (SCAS)

Conference Chair EuroSLA 29, 2019

Vice-president European Second Language Association (Eurosla) 2003-2007; Ordinarie Styrelseledamot 1999-2002;2008-2011

Redaktör internationella tidskrifter: Language, Interaction and Acquisition; Associate editor Frontiers in Psychology Language Sciences; Associate editor Language Learning, 2009-2014; Info editor Gesture, 2000-2017

Priser/utmärkelser: European Second Language Association Distinguished Scholar Award 2019; Swensonska priset 2019; Rausingpriset 2014; Lars och Eva Gårdings Pris i Lingvistik 2010

Styrelseuppdrag: Strategiska forskningsområdet eScience:eSSENCE (Uppsala, Lund, Umeå); LUNARC Centre for Scientific and Technical Computing, Lunds universitet

Lärda sällskap: Ledamot av Academia Europaea; Kungliga Vetenskapsakademien; Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien; Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund; Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund (preses 2019); Vetenskapssocieteten i Lund

Marianne Gullberg

Professor

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Föreståndare

  • Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post marianne.gullbergling.luse

Telefon 046–222 03 89

Rum SOL:H508d

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20