Person

Marianne Gullberg

Professor

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Föreståndare

  • Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post marianne.gullbergling.luse

Telefon 046–222 03 89

Rum SOL:H508d

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Professor i psykolingvistik, föreståndare för Humanistlaboratoriet. Jag studerar andraspråksinlärning, flerspråkighet och språkbearbetning med fokus på semantik, diskurs, produktion och perception av gester. Jag är en Wallenberg Scholar med porjektet Embodied bilingualism. Jag leder gruppen Language Acquisition, Multilingualism, and Teaching (LAMiNATE) m. J. Granfeldt.

Under 2003-2009 ledde jag The Dynamics of Multilingual Processing (m. P. Indefrey) vid Max Planck Institute for Psycholinguistics, NL, och grundade Nijmegen Gesture Centre (m. A. Özyürek) 2003, det första centret av sitt slag. Jag var områdesredaktör för Cognitive SLA i Encyclopedia of Applied Linguistics 2012 (m. J. Williams), och redaktör för tidskriften Language Learning 2009-2014. Jag är nu redaktör för Language, Interaction and Acquisition, Frontiers in Psychology, och Info ed. för Gesture. Jag var vicepresident för The European Second Language Association 2000-2007, och dess Distinguished Scholar 2019.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (13 st)

Artiklar (55 st)

Bokkapitel (35 st)

Konferensbidrag (13 st)

Working papers (7 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Övrigt (10 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Föreståndare Humanistlaboratoriet

Wallenberg Scholar 2012 Embodied Bilingualism

Ledare forskningsplattformen Language Acquisition, Multilingualism, and Teaching (LAMiNATE)

Non-resident Long-term Fellow at the Swedish Collegium for Advanced Studies (SCAS)

Conference Chair EuroSLA 29, 2019

Vice-president European Second Language Association (Eurosla) 2003-2007; Ordinarie Styrelseledamot 1999-2002;2008-2011

Redaktör internationella tidskrifter: Language, Interaction and Acquisition; Associate editor Frontiers in Psychology Language Sciences; Associate editor Language Learning, 2009-2014; Info editor Gesture, 2000-2017

Priser/utmärkelser: European Second Language Association Distinguished Scholar Award 2019; Swensonska priset 2019; Rausingpriset 2014; Lars och Eva Gårdings Pris i Lingvistik 2010

Styrelseuppdrag: Strategiska forskningsområdet eScience:eSSENCE (Uppsala, Lund, Umeå); LUNARC Centre for Scientific and Technical Computing, Lunds universitet

Lärda sällskap: Ledamot av Academia Europaea; Kungliga Vetenskapsakademien; Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien; Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund; Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund (preses 2019); Vetenskapssocieteten i Lund

Marianne Gullberg

Professor

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Föreståndare

  • Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post marianne.gullbergling.luse

Telefon 046–222 03 89

Rum SOL:H508d

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10