Ämneslärarutbildning

Ämnet filmvetenskap är en del av Lunds universitets ämneslärarutbildning

Skolämnet svenska består av delar från olika universitetsämnen: svenska, språklig inriktning, litteraturvetenskap och filmvetenskap.  Du kan läsa svenska som ingångsämne inom ämneslärarutbildningen: Svenska inom ämneslärarutbildningen

Du hittar allmän information om ämneslärarutbildningen via denna länk: Ämneslärarutbildningen

Inom ämneslärarutbildningen finns nedanstående kurser. Notera dock att du måste vara antagen till ämneslärarutbildningen för att kunna söka och läsa dessa kurser.
Svenska 1 (30 hp)
Svenska 2 (15 hp)
Svenska 3 (15 hp)
Svenska 4 (30 hp)

Kompletterande pedagogisk utbildning

För den som redan har läst relevanta ämneskurser utanför ämneslärarutbildningen erbjuder Lunds universitet möjligheten att studera till lärare via Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU). Om du vill ställa frågor specifikt om svenskan inom ämneslärarutbildningen, kontakta gärna Katarina Lundin. Om du har allmänna frågor om ämneslärarutbildningen, inklusive KPU, kontakta istället studievägledaren för ämneslärarutbildningen.

Sidansvarig: anders.marklundlitt.luse | 2021-02-11