SVEE: Kurser i svenska språket

Utbytesstudenter inom universitetets alla utbytesavtal har möjlighet att läsa grundläggande kurser i svenska under sin vistelse vid Lunds universitet. Kurserna ges enbart till den som är utbytesstudent. 

Denna information är enbart tillgänglig på engelska.

Kontakt

Questions regarding the SUSA-courses:
Course administrator
Gunilla Ek Werner

Questions regarding application for SVEE/EXTA:
Please contact your coordinator at LU.

Questions regarding groups, levels, registrations, results (SUSA and SVEE/EXTA):
Course administrator
Gunilla Ek Werner 

 

Ny i Lund / New student in Lund?

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2022-09-30