Person

Professor emeritus

  • Grekiska (antik och bysantinsk)
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jerker.blomqvistklass.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (12 st)

Redaktörskap (5 st)

Artiklar (17 st)

Bokkapitel (23 st)

Konferensbidrag (5 st)

Rapporter (6 st)

Recensioner (17 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (7 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Professor emeritus

  • Grekiska (antik och bysantinsk)
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jerker.blomqvistklass.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10