lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (11 st)
Redaktörskap (4 st)
Artiklar (15 st)
Bokkapitel (20 st)
Konferensbidrag (4 st)
Rapporter (6 st)
Recensioner (16 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Jerker Blomqvist

Professor emeritus
Grekiska (antik och bysantinsk)
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jerker.blomqvistklass.luse

Rum SOL:A226

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20