Person

Professor emeritus

  • Grekiska (antik och bysantinsk)
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jerker.blomqvistklass.luse

Rum SOL:A226

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (11 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (16 st)

Bokkapitel (20 st)

Konferensbidrag (4 st)

Rapporter (6 st)

Recensioner (16 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Professor emeritus

  • Grekiska (antik och bysantinsk)
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jerker.blomqvistklass.luse

Rum SOL:A226

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20