Nyheter

Lingvistik

2024-02-12

Niclas Burenhult tilldelas det Rettigska priset för sin forskning kring relationen mellan språk, tanke och kultur.

2023-10-30

Marianne Gullberg och Jonas Granfeldt med flera får 29 miljoner för ett projekt om för Språkinlärning och flerspråkighet i transdisciplinärt perspektiv (TEAM).

2023-06-09

Lär dig mer om språkljudens funktion, könsneutrala yrkestitlar och folklore och kvickhet i det ukrainska språket.

2023-04-12

Välkomna på populärvetenskapliga föreläsningar där våra forskare lyfter blicken mot nya horisonter.

2022-10-13

Ett språkmelodispel för att lära sig den ganska knepiga svenska ordaccenten kan snart lanseras på marknaden. Forskaren bakom idén, Mikael Roll, berättar om spelet, om varför arbetet med att kommersialisera det stundtals gått trögt och om LU Innovations stöttande roll i processen.

2022-08-08

Marianne Gullberg​​​​​​​ har blivit vald till ny president för den enda vetenskapliga sammanslutningen i världen med syfte att studera gester.

2022-01-31

Jordens 7000 språk har stora skillnader, men de är inte slumpmässiga. Språk som talas nära varandra tenderar att vara mer lika. Men ny forskning visar att genus på substantiv – en stol, ett bord – hör till de mer envisa grammatiska systemen som behöver kraften i migration för att spridas.

2022-01-21

Vill du disputera vid Språk- och litteraturcentrum? Just nu utlyser vi doktorandanställningar i flera olika ämnen.

2021-12-15

Simone Löhndorf has successfully defended her PhD thesis "Development of Adjectival Use and Meaning Structures in Swedish Students’ Written Production". The faculty opponent was Professor Dorit Ravid, University of Tel Aviv.

2021-11-09

Vetenskapsrådet har delat ut projektmedel till forskning inom humaniora.

2021-10-25

Förtjänstfulla avhandlingar i italienska, litteraturvetenskap, mediehistoria och allmän språkvetenskap prisas.

2021-09-10

Susanne Schötz är docent i fonetik vid SOL och nu anställd vid avdelningen för logopedi vid Lunds Universitet.

2021-06-16

Tre av Vetenskapsrådets tio beviljade internationella postdoc-tjänster har hamnat på SOL, på lingvistik.

2021-03-29

I de flesta av världens språk har ett antal basala ord liknande ljud. Till exempel innehåller orden för mamma och näsa ofta ”m” och ”n” i varje språk.

2021-03-05

Mikael Novén disputerade under fredagen på en avhandling i neurolingvistik – "Brain anatomical correlates of phonological proficiency and language learning aptitude" – som försöker ge några svar på den frågan. Fakultetens opponent var professor Martin Lövdén från Göteborgs universitet.

2021-02-08

Learning a second language can feel like a slow and tedious process. Yet, the human brain starts segmenting and categorising new language input virtually from the very second that it is exposed it. It supposedly does so based on what it currently knows about how languages sound and how they are structured. Sabine Gosselke Berthelsen has investigated the suggested importance of familiarity with the properties of a new language in early stages of language learning.

2021-02-04

Vill du disputera vid Språk- och litteraturcentrum? Just nu utlyser vi doktorandanställningar i flera olika ämnen.

2021-01-29

Som lingvistikstudent i Amsterdam började Eline Visser intressera sig för språk som som håller på att dö ut och som ingen förut hade beskrivit. Efter olika tips hittade hon språket Kalamang på Karasöarna i östra Indonesien. Nu har Eline Visser lagt fram en doktorsavhandling där hon beskriver språket, dess ljudsystem, ordbildning och grammatik. Hon har också sammanställt en ordlista och ett arkiv med lingvistiskt och kulturellt material från Karas.

2020-12-11

Sandra Debreslioska och Niklas Erben Johansson har beviljats internationell postdok av Vetenskapsrådet.

2020-11-04

Fyra forskare prisas för förtjänstfulla avhandlingar.

2020-10-26

Malin Svensson Lundmark försvarade förra veckan framgångsrikt sin avhandling ”Articulation in time: Some word-initial segments in Swedish”. Fakultetens opponent var professor Donna Erickson, Kanazawa Medical University, Solific, Sophia University, Haskins Laboratories.

2020-10-02

Lund Läser arrangeras av Lunds stadsbibliotek och är Lunds största bokcirkel, där tusentals läser samma bok under hösten. I år läser man En droppe midnatt av Jason Timbuktu Diakité.

2020-06-29

Niklas Erben Johansson försvarade i juni sin avhandling i ämnet allmän språkvetenskap "The building blocks of sound symbolism". Fakultetens opponent var Mark Dingemanse Centre for Language Studies, Radboud University.

2020-05-28

Professor Moheiddin Homeidi från Syrien är den första forskaren som universitetet tagit emot genom nätverket Scholars at Risk.

2020-04-01

Eline Visser, doktorand i allmän språkvetenskap, bjuder på ett smakprov av sin forskning.

2020-01-09

Victoria Johansson vid avdelningen för lingvistik har fått medel från Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

2020-01-08

In her dissertation Joanne Yager investigates the outcomes of language contact and multilingualism among egalitarian foragers in a small-scale multilingual setting in northern Peninsular Malaysia.

2019-12-12

Nu har fakulteten beslutat om vilka doktorandtjänster som kan utlysas i vår.

2019-11-05

Gerd Carling och Pelle Söderström vid avdelningen för lingvistik har fått medel från vetenskapsrådet för två olika projekt.

2019-09-23

Historiska sånger, latin, danska och fonetik lockade besökare till Språk- och litteraturcentrum under årets Kulturnatt.

2019-09-02

Utmärkelsen delades ut i samband med att European Second Language Association, EUROSLA, höll sin 29:de konferens i Lund.

2019-07-17

Hur får hjärnan plats med nya språk? Det berättar språkvetaren Mikael Novén den 9 augusti.

2019-06-14

Briana van Epps försvarade idag sin avhandling i allmän språkvetenskap "Sociolinguistic, comparative and historical perspectives on Scandinavian gender: With focus on Jamtlandic". Fakulteternas opponent var professor Hans Olav Enger, Institutt for lingvistiske og nordiske studie, Oslo universitet.

2019-06-03

Nu kan du ladda ner Språkmelodispelet, som hjälper personer med svenska som andraspråk att lära sig svensk språkmelodi.

2019-05-22

I fredags den 17 maj försvarade Sandra Debreslioska sin doktorsavhandling i ämnet Allmän språkvetenskap "Representing discourse referents in speech and gesture". Fakultetens opponent var Henriette Hendriks, University of Cambridge.

2019-03-20

På fredag är det dags för Grammatikdagen. Det är en hel dag då vi fokuserar på grammatik i hela landet, både i skolorna och i arbetslivet. Syftet är att skapa intresse för grammatik och sprida insikten att grammatik är kul.

2019-03-01

Vad är bildligt språkbruk och bildliga betydelser egentligen, mer exakt? Det försöker Pär Nilsson svara på i sin licentiatavhandling i nordiska språk. Avhandlingen lades fram den 1 mars vid Språk- och litteraturcentrum och fakulteternas opponent var Lena Ekberg, professor i nordiska språk.

2019-01-17

Karoliina Louhema, student på masterprogrammet i språk och språkvetenskap har fått pris för sin uppsats från Johan Nordlander-sällskapets Tuuli Forsgren-fond.

2015-11-06

2015-11-02

2015-10-29

2014-01-09

Det antas att människan är dålig på att sätta ord på lukter. Detta har fått forskare att föreslå att luktrepresentationer helt enkelt inte är tillgängliga för hjärnans språkcentra. Men är det verkligen på det viset? Psykologen Asifa Majid från Radboud-universitetet i Nijmegen och lingvisten Niclas Burenhult från Lunds universitet har funnit bevis för luktspråk på Malackahalvön.

2013-10-25

Amelie Björck, litteraturvetenskap, och Nicole Kruspe, lingvistik, har beviljats projektstöd från Riksbankens jubileumsfond: http://anslag.rj.se/sv/ar/2013/Projekt

2012-11-05

Vetenskapsrådet har tilldelat sju SOL-forskare sammanlagt cirka 30 miljoner kronor i forskningsanslag

2012-08-27

2012-01-25

Jordan Zlatev, allmän språkvetenskap, och Lars Gustav Andersson, litteraturvetenskap med inriktning mot film och medier, har den 19 januari befordrats till professor.

2011-10-28

Professor Merle Horne har tilldelats ett femårigt anslag och Victoria Johansson har tilldelats ett treårigt anslag.

2011-10-21

Docent Niclas Burenhult, lingvistik, har fått ett anslag av Riksbankens Jubileumsfond för att etablera ett digitalt multimediaarkiv med syftet att göra Lunds universitet till ett globalt centrum för forskning kring de hotade språk och kulturer i Sydöstasien och Indien som förknippas med den austroasiatiska språkfamiljen.

2011-05-23

SOL-ledningen har glädjen att informera att Chris Sinha, framstående kognitiv lingvist och utvecklingspsykolog från Storbritannien, börjar sin tjänst som gästprofessor i lingvistik vid SOL den 1 augusti 2011.

2011-04-27

Med stor glädje gratulerar vi Marianne Gullberg som har blivit invald som ledamot i Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

2011-03-22

Professor Merle Horne har blivit invald i Det Norske Videnskaps-Akademi. Vi gratulerar till detta erkännande, som kommer att betyda mycket för att ytterligare stärka lingvistiks, SOL:s och HT:s internationella forskningsnätverk.

2010-12-03

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund har tilldelat Marianne Gullberg Eva och Lars Gårdings Pris i Lingvistik

2009-11-04

SOL-ledningen gratulerar Gerd Carling på lingvistik, som tillsammans med Lenny Lindell, fått pris från Kungliga Gustaf Adolfs Akademien för svensk folkkultur för boken "Ordbok över svensk romani. Resandefolkets språk och sånger" (2008, Podium förlag).

2009-10-20

Den 16 oktober meddelade Vetenskapsrådet sitt beslut för beviljade bidrag för 2009, och vi i ledningen har den stora glädjen att gratulera följande forskare på SOL-centrum som beviljats anslag ...

2009-05-07

Följande forskare vid Språk- och litteraturcentrum har av Området för humaniora och teologi beviljats forskningsmedel motsvarande 100% under höstterminen 2009: Lisa Christensen, Gisela Håkansson, Bibi Jonsson och Björn Larsson.

2009-01-12

Bengt Sigurd har tilldelats Svenska Akademins språkforskarpris 2008 och Gerd Carling har tilldelats ett pris från La Fondation Colette Caillat de l'Institut de France.

2007-10-24

Språk- och litteraturcentrum har fått 7 projektbidrag från Vetenskapsrådet! Följande personer har beviljats medel för forskning ...

2007-08-23

The Council of the IPA (International Phonetic Association) har valt professorn i fonetik vid SOL, Gösta Bruce, till sin president för perioden 2007-2011.

2006-06-08

Syzanne Schlyter, professor i romanska språk, Christine Bozier, doktor i franska, och Gizela Håkansson, professor i lingvistik, samtliga vid SOL samt Anna Flyman Mattsson, lektor vid högskolan i Kristianstad, deltar i ett unikt forskningsprojekt om trespråkighet.

Sidansvarig: gerd.carlingling.luse | 2021-09-10