lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Akademiskt skrivande

Som student förväntas du kunna skriva akademiska texter, vilket innebär att du ska följa vissa normer vad gäller utformning, angivande av referenser, språk och stil.

Biblioteket

Biblioteket lånar inte bara ut böcker, utan de kan också hjälpa till när det gäller referensteknik och akademisk hederlighet.

Studieverkstaden

Hos Studieverkstaden kan du både delta i workshoppar och få individuell handledning i akademiskt skrivande.

Öppna nätbaserade kurser på svenska och engelska

Vid LU ges två öppna nätbaserade kurser i akademisk skrivande – en i akademiskt skrivande på svenska och en i Academic Writing in English. Du kan antingen följa kurserna på Coursera, eller se föreläsningarna på YouTube.

AWELU (Academic Writing in English at Lund University) är en resursplattform för akademiskt skrivande, särskilt vid Lunds universitet. Den som ska skriva på engelska hittar här viktig och användbar information om exempelvis grammatik, stavning, meningsstruktur, textstruktur, källhänvisningar och mycket annat som har med akademiskt skrivande att göra, inklusive själva skrivprocessen. 

Vid Engelska avdelning vid SOL finns också The Consortium for Academic and Professional English, som erbjuder kurser för både studenter och personal.