Studieteknik och akademiskt skrivande

Stöd i studieteknik, språk och akademiskt skrivande

Universitetsstudier innebär att du behöver kunna skriva bra, ofta båda på svenska och engelska. Du måste också på egen hand planera och genomföra dina studier, och det ställer höga krav på din studieteknik. Det är på många sätt lättare att arbeta, där någon annan ser till att du gör det du måste. När du pluggar behöver du vara din egen chef.

Lunds universitet kan erbjuda olika typer av stöd. Här vid SOL har vi särskilda kurser i språk och akademiskt skrivande som du kan läsa, och vid LU finns en studieverkstad som du kan vända dig till om du behöver verktyg för att förbättra din studieteknik eller ytterligare språkstöd.

För dig som inte har svenska som modersmål kan det finns särskilda utmaningar med språket. Det kan ta många år att tillägna sig språkets alla register och det ordförråd som behövs för att kunna skriva olika sorters texter obehindrat. Här vid SOL finns kurser som riktar sig särskilt till dig som behöver arbeta med olika aspekter av den svenska språket.

Biblioteket

Biblioteket lånar inte bara ut böcker, utan de kan också hjälpa till när det gäller referensteknik och akademisk hederlighet.

Skriva & referera

Råd, tips och användbara länkar och resurser från HT-biblioteken

Studieverkstaden

Studieverkstaden kan hjälpa dig att plugga bättre!
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2022-09-07