Person

Sara Håkansson

Universitetslektor

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum
  • Högskolepedagogisk utveckling, AHU
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post sara.hakanssonenglund.luse

Telefon 046–222 49 33

Rum SOL:H318b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (Engelska)
Box 117, 221 00 Lund (Högskolepedagogisk utveckling, AHU)

Internpost hämtställe 20

Jag är lektor i engelsk litteraturvetenskap. Min undervisning inom engelskan i Lund har främst varit inom litteratur men jag har även undervisat grammatik och fonetik på Lärarutbildningarna i Malmö och Kristianstad. Jag har ett stort pedagogiskt intresse och har en del av min tjänst på AHU (Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling) som pedagogisk utvecklare i HT-områdets högskolepedagogiska introduktionskurser.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min avhandling, Narratorial Commentary in the Novels of George Eliot, är en berättarteknisk studie av författarkommentarer i sex av George Eliots romaner. Avhandlingen visar hur Eliots författarkommenterar styr det dynamiska förhållandet mellan berättare och läsare och hur detta förhållande utvecklas i takt med Eliots författargärning.

Som pedagogisk utvecklare vid Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling har jag också ägnat mig åt undervisning i internationella miljöer och undersöker hur man kan arbeta pedagogiskt för att möta de utmaningar som det mångspråkiga- och kulturella klassrummet ställer.

Böcker (2 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (5 st)

Konferensbidrag (6 st)

Rapporter (1 st)

Administrativt

  • Ledamot, Grundutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Sara Håkansson

Universitetslektor

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum
  • Högskolepedagogisk utveckling, AHU
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post sara.hakanssonenglund.luse

Telefon 046–222 49 33

Rum SOL:H318b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (Engelska)
Box 117, 221 00 Lund (Högskolepedagogisk utveckling, AHU)

Internpost hämtställe 20