lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svenska som andraspråk

FFU-ansvarig, Svenska som andraspråk

Jag är lektor i svenska som andraspråk och svenska. Min forskning rör främst prosodi - alltså språkets rytm och melodi. Just nu arbetar jag främst i forskningsprojektet Skånska och danska intonationssystem - i övergången mellan nordgermanska och västgermanska. Huvuddelen av min tidigare forskning rör intonationen i Stockholmssvenska.

Forskning

Om forskningen

Jag är lektor i svenska. Min forskning rör främst prosodi - alltså språkets rytm och melodi. Just nu arbetar jag främst i forskningsprojektet Skånska och danska intonationssystem - i övergången mellan nordgermanska och västgermanska. 

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk och Svenska som främmande språk

Undervisning

Sara Myrberg

Universitetslektor
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

FFU-ansvarig
Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sara.myrbergnordlund.luse

Rum SOL:L308b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20