Examination och tentamen

Examination

Hur du examineras på din kurs framgår av kursplanen och av det material du får av läraren. Det finns utförliga regler för tentor och det är ditt ansvar att veta vad du får och inte får göra. Fråga din lärare om du är osäker. Vi från institutionen sida har också en del skyldigheter när det gäller prov och examination. Läs igenom vilka rättigheter och skyldigheter du har som student på LU:s sidor: