LÄSÅRET 2016/2017

PETER JARLVIK

Jarlvik, Peter (2017) Les éléments du fantastique chez Emmanuel Carrère ’Aspekter av fantastik hos Emmanuel Carrère’, kandidatuppsats.

ALVA PERSSON

Persson, Alva (2017) Las que no son mencionadas. El lenguaje androcéntrico y los masculinos genéricos en el periódico El País ‘Those who are not mentioned. Androcentric language and the generic masculine in the Spanish newspaper El País’, kandidatuppsats. Uppsatsen är tillgänglig i LUP

FANNY CARLSTRÖM PLAZA

Carlström Plaza, Fanny (2017) Acquisition phonologique et morphosyntaxique du suédois et du français par des enfants bilingues simultanés. Le développement de phrases nominales et déterminatives à l’âge de 22-32 mois, masteruppsats. Uppsatsen är tillgänglig i LUP

CHRISTOFFER STUVEBACK

Stuveback, Christoffer (2017) “Arráncate a cantar” - un estudio de la inspiración artística y la felicidad en La ley innata de Roberto Iniesta ’ "Sätt igång och sjung". En undersökning av inspiration och lycka i La ley innata av Roberto Iniesta’, masteruppsats. Uppsatsen är tillgänglig i LUP

PRISCEREMONI

Tisdagen den 21 november ägde prisceremonin rum i närvaro av stiftelsens grundare Maibrit Westrin. Dekanus Lynn Åkesson delade ut diplom till de fyra pristagarna Fanny Carlström Plaza, Peter Jarlvik, Alva Persson och Chrisstoffer Stuveback som även fick 5 000 kr. för deras respektive arbetsinsatser med uppsatsskrivande. Björn Lundberg från Historiska institutionen samt Lars Diurlin och Emil Stjernholm från Filmvetenskap (SOL) fick också diplom och tryckningsbidrag för sina respektive avhandlingar.
Sidansvarig: christian.claessonrom.luse | 2018-11-23