Person

Antonio Vázquez

Universitetslektor

  • Spanska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post antonio.vazquezrom.luse

Telefon +462228806

Rum SOL:L507b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är anställd som universitetslektor i spanska sedan januari 2018. Jag har en magisterexamen i mexikansk litteratur från Universidad Autónoma de Baja California Sur och en doktorsexamen i tillämpad lingvistik i spanska som andra språk, från Universidad Antonio de Nebrija.

Min doktorsavhandling (2015) ägnade jag åt Dificultades en el uso de los tiempos del pasado imperfecto/indefinido con verbos estativos y de logro por estudiantes suecos de español como lengua extranjera con nivel A2, B1 y B2.

På SOL undervisar jag på olika kurser, som till exempel preparandkursen, spansk grammatik med övningar och spansk språkvetenskap. För närvarande undervisar jag i latinamerikansk och spansk historia.

Jag är även handledare för studenter på lärarprogrammet från Lunds universitet som gör sin VFU. Samtidigt deltar jag i utbildningsprojekt för framtida lärare i spanska som främmande språk på gymnasiet, högskolan och universitetet.

Antonio Vázquez

Universitetslektor

  • Spanska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post antonio.vazquezrom.luse

Telefon +462228806

Rum SOL:L507b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10