Kandidatprogram i översättning

Programmets längd: 1,5 år
Antal poäng: 90 hp
Utbildningsnivå: Grundnivå
Examensbenämning: Filosofie kandidat
Huvudämne: Översättning
Undervisningsspråk: Svenska

OBS! Programmet har pausats på obestämd tid. Istället erbjuder vi översättarutbildning i form av fristående kurser på distans. Läs om dem här: Översättning till svenska

Utbilda dig till översättare

Har du redan studerat språk på högskolenivå? Funderar du på hur du kan använda dina kunskaper och ditt språkintresse?

Nu startar vi ett yrkesförberedande kandidatprogram som ger dig kunskaper och färdigheter för att arbeta som översättare i olika genrer. Samtidigt ska det ge den akademiska färdighet du behöver för att läsa vidare på avancerad nivå.

Under utbildningens gång får du arbeta med din förmåga att översätta och att reflektera över dina översättningar. Praktiskt orienterade översättningskurser ges parallellt med kurser i grammatik och semantik, svensk stilistik och språkvård, textanalys, fackspråk och terminologi samt översättningsvetenskaplig teori och metod. Den yrkesorienterade undervisningen omfattar tekniska hjälpmedel för översättare och efterredigering av maskinöversatt text. Under sista terminen skriver du ett examensarbete på kandidatnivå. Det utgörs av en självständigt genomförd längre översättning och en analys av översättningen.

Programmet utbildar översättare till svenska från ett av följande källspråk: arabiska, danska, engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska, nygrekiska, ryska, spanska eller tyska. Dock antar vi inte i alla källspråk vaje år. Eftersom god språkkänsla och textkompetens är avgörande för att lyckas med utbildningen har utbildningen ett obligatoriskt antagningsprov.

Behörighet: Totalt 90 högskolepoäng samt ett godkänt antagningsprov. Akademiska poäng i källspråket.
Läs mer om förkunskapskraven här

Utbildningsplan

Mer information

Kontakt

Studievägledare
Peter Marthinsson

Kursexpedition
Gunilla Ek Werner

Arbetsmarknad

Vad kan man arbeta med efter studierna? 

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2023-04-14