Praktik – få hjälp av en student

I samband med olika kursmoment på utbildningen gör våra studenter analyser, utbildningsinsatser och språkförbättrande arbeten av olika slag på arbetsplatser. Om du är intresserad av att få hjälp av en student på din arbetsplats är du välkommen att kontakta Kikki Nillasdotter eller Anna W Gustafsson för mer information.

När ni behöver ...

  • få ordning på era texter
  • få hjälp med att skapa nya texter, t.ex. informationsmaterial
  • få hjälp med att anpassa information för olika mottagargrupper
  • skapa tillgänglighet med lättlästa och klarspråksbearbetade texter
  • få hjälp med korrekturläsning och textgranskning
  • skapa ett effektivt och tydligt textflöde såväl internt i organisationen som externt
  • utveckla den språkliga kompetensen hos personalen med utbildningar om till exempel skrivande, klarspråksanpassning eller interkulturell kommunikation

... då ska ni anställa en språkkonsult!

Valbar praktikkurs

Under femte terminen har våra språkkonsulter möjlighet att ansöka till en hel praktikkurs som omfattar antingen 10 eller 20 veckor. Det innebär att en arbetsplats kan få tillgång till en extra resurs med gedigen språklig kompetens under en längre tid. Studenterna ansvarar själva för att hitta en arbetsplats som kan ta emot dem. På praktikplatsen ska det finnas en handledare som tillsammans med studenten ansvarar för att praktiken innehåller relevanta och kvalificerade arbetsuppgifter. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta programkoordinatorn eller studievägledaren.

Läs mer på respektive kurshemsida:

Kontaktpersoner

Programkoordinator
Kikki Nillasdotter och Anna W Gustafsson

Studievägledare
Marina Hansson

Kursexpedition
Edda Ahrent

Följ studenternas instagramkonto

Arbetsmarknad

Vad kan man arbeta med efter studierna? Här kan du läsa mer om vad några av våra tidigare studenter gör i dag. Du kan också hitta mer information om yrket på Examinerade språkkonsulters hemsida: ESS

Kompetensprofil

Vad kan en språkkonsult? Läs vår kompetensfolder:
Sidansvarig: anna_w.gustafssonnordlund.luse | 2024-02-14