lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kontakt

Har du frågor om TISUS?

Kontakta oss gärna om du undrar något!

Ansvarig för TISUS-testet i Lund, studierektor Lena Larsson:

lena.larssonnordlund.luse, tel. 046-222 83 74

Administratör, TISUS-testet i Lund, Gunilla Ek Werner:

gunilla.ek_wernersol.luse, tel. 046-222 87 10