Person

anna.hultmanlitt.luse | 2023-02-03
Anna Hultman

Universitetslektor

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anna.hultmanlitt.luse

Rum SOL:H206

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Doktorand i litteraturvetenskap 2016–. Fil. master i Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i allmän/skandinavisk litteratur. Har tidigare studerat bl.a. genusvetenskap, intermediala studier, idéhistoria och barnlitteratur.

I mitt avhandlingsarbete undersöker jag svensk erotisk litteratur från 1800- och 1900-talet. Projektet är inte tänkt att vara en heltäckande historieskrivning, men syftar till att genom kronologiska nedslag i strategiskt valda verk undersöka hur det erotiska skrivandet och dess förutsättningar har förändrats under den berörda perioden. Huvudfokus för undersökningen är texternas form och tematik, även om dessa också förstås i relation till sin historiska kontext.

Intresseområden: erotisk litteratur, litterära gränsöverskridanden, tecknade serier, barn- och ungdomslitteratur, genrelitteratur, Nikanor Teratologen, Esaias Tegnér, intermedialitet, sexualitet, humor, litteratur och affekt.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Anna Hultman

Universitetslektor

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anna.hultmanlitt.luse

Rum SOL:H206

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10