FFU-ansvarig

FFU-ansvarig, Svenska

Sara Myrberg

Universitetslektor, docent, FFU-ansvarig

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sara.myrbergnordlund.luse

Rum SOL:L308b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är lektor i svenska som andraspråk och svenska. Min forskning rör främst prosodi - alltså språkets rytm och melodi. Just nu arbetar jag främst i forskningsprojektet Skånska och danska intonationssystem - i övergången mellan nordgermanska och västgermanska. Huvuddelen av min tidigare forskning rör intonationen i Stockholmssvenska.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • FFU-ansvarig för Svenska
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 1, Språk- och litteraturcentrum
Sara Myrberg

Universitetslektor, docent, FFU-ansvarig

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sara.myrbergnordlund.luse

Rum SOL:L308b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2021-02-25