lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Rumänska


Coralia Ditvall

FFU-ansvarig, universitetslektor

coralia.ditvallrom.luse
046–222 45 70


Katarina Wickström

bibliotekarie

katarina.wickstromhtbibl.luse
046–222 93 08, 046–222 32 15