Person

Katarina Bernhardsson

Universitetslektor

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post katarina.bernhardssonlitt.luse

Telefon 046–222 84 66

Rum SOL:H228

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är lektor i medicinsk humaniora med inriktning mot litteratur och medicin. Jag är anställd på SOL och bedriver min undervisning på medicinsk fakultet, där jag både undervisar, handleder och utvecklar ämnet.

För läkarstudenter: Inom området medicinsk humaniora handleder jag tillsammans med några kolleger examensarbeten på Läkarprogrammet. Det innebär att studenterna kan välja att under en hel termin fördjupa sig i humanistiska perspektiv på medicinska frågo.

Jag är ansvarig för Breddnings- och fördjupningskursen "Medicin som humaniora", 7,5 hp på termin 11.

Min bakgrund är inom litteraturvetenskap, där jag disputerade 2010 med avhandlingen Litterära besvär. Skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa.

2020: Docent, litteraturvetenskap

2017: Lektor i medicinsk humaniora med inriktning mot litteratur och medicin

2010: Fil. dr i litteraturvetenskap

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 2, Språk- och litteraturcentrum

Medlem i styrgruppen för nätverket "Nordic Network for Narrativity in Medicine", svensk representant.

Medlem i forskargruppen "Health, Art and Society" (HAS) vid Universitetet i Tromsø.

Arbetande ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund.

2011-2012 medlem i redaktionen för Tidskrift för litteraturvetenskap, under 2012 som ansvarig för recensionsavdelningen.

Jag har som en av initiativtagarna varit med och byggt upp projektet Kriterium (se kriterium.se) under åren 2013 till 2016 när det var ett pilotprojekt, och jag var också en av Lunds universitets representanter under denna tid. Jag var också med och skrev den rapporten som låg till grund för arbetet, ”Towards Quality-Controlled Open Access Monographs in Sweden" (2013), en rapport finansierad av Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond och Kungl. Biblioteket.

2004-2009 styrelseledamot i Lundensiska litteratursällskapet. Kassör 2004-2007, vice ordförande 2008-2009.

Katarina Bernhardsson

Universitetslektor

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post katarina.bernhardssonlitt.luse

Telefon 046–222 84 66

Rum SOL:H228

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10