Person

Elisabeth Friis

Universitetslektor

 • Litteraturvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Studierektor

 • Barnlitteratur
 • Litteraturvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post elisabeth.friislitt.luse

Mobil +45  207 540 47

Rum SOLH231

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jeg er magister og ph.d. i litteraturvidenskab. Jeg har tidligere været ansat på Københavns Universitet, men er i 2011 kommet til Lund.
Jeg interesserer mig for poetiske former fra antikken til i dag og har skrevet om alt fra Sapfo til Juliana Spahr.
Jeg arbejder primært med tysk, fransk, engelsk og oldgræsk litteratur - og dansk samtidslitteratur.
Desuden har jeg deltaget i Pufendorf-forskningsgruppen: Exploring the Animal Turn og arbejder for tiden med de nye udviklinger indenfor økopoetik og posthumanistiske teoridannelser.
Jeg er også medredaktør af det danske tidskrift Kritik.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jeg har disputeret to gange: Magisterkonferens om fortolkninger af Orfeusmyten fra oldtiden til og med den modernistiske poesi.
Ph-d.-afhandling med titlen Mytens æstetik. Omhandlende Orfeus-motivet hos Gérard de Nerval, Victor Segalen og Rainer Maria Rilke.
Jeg forsker fortfarende i poetiske former fra antikken til i dag.
Min seneste bog handler om erotisk formsprog i den arkaiske digtning.
Mit nuværende forskningsprojekt handler om antropomorfisme - og det modsatte - i et bredt litteraturhistorisk perspektiv.

Böcker (5 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (7 st)

Bokkapitel (15 st)

Konferensbidrag (5 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (9 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Administrativt

 • Studierektor för Barnlitteratur och Litteraturvetenskap
 • Ledamot, Sektionsstyrelse 2, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Elisabeth Friis

Universitetslektor

 • Litteraturvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Studierektor

 • Barnlitteratur
 • Litteraturvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post elisabeth.friislitt.luse

Mobil +45  207 540 47

Rum SOLH231

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20