lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jeg er magister og ph.d. i litteraturvidenskab. Jeg har tidligere været ansat på Københavns Universitet, men er i 2011 kommet til Lund.
Jeg interesserer mig for poetiske former fra antikken til i dag og har skrevet om alt fra Sapfo til Juliana Spahr.
Jeg arbejder primært med tysk, fransk, engelsk og oldgræsk litteratur - og dansk samtidslitteratur.
Desuden har jeg deltaget i Pufendorf-forskningsgruppen: Exploring the Animal Turn og arbejder for tiden med de nye udviklinger indenfor økopoetik og posthumanistiske teoridannelser.
Jeg er også medredaktør af det danske tidskrift Kritik.

Forskning

Om forskningen

Jeg har disputeret to gange: Magisterkonferens om fortolkninger af Orfeusmyten fra oldtiden til og med den modernistiske poesi.
Ph-d.-afhandling med titlen Mytens æstetik. Omhandlende Orfeus-motivet hos Gérard de Nerval, Victor Segalen og Rainer Maria Rilke.
Jeg forsker fortfarende i poetiske former fra antikken til i dag.
Min seneste bog handler om erotisk formsprog i den arkaiske digtning.
Mit nuværende forskningsprojekt handler om antropomorfisme - og det modsatte - i et bredt litteraturhistorisk perspektiv.

Publikationer

Böcker (5 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (15 st)
Konferensbidrag (5 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (9 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Studierektor för Barnlitteratur och Litteraturvetenskap
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 2, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Elisabeth Friis

Universitetslektor
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Studierektor
Barnlitteratur
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post elisabeth.friislitt.luse

Mobil +45  207 540 47

Rum SOLH231

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20