lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Engelska

Bibliotekarie, Engelska

Jag är bibliotekarie på HT-biblioteken med ämnesansvar för Engelska. Dessutom arbetar jag med katalogisering, fjärrlån och stöd till studenter med läs- och skrivsvårigheter.

Mikael Borg

Bibliotekarie
HT-biblioteken

Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mikael.borghtbibl.luse

Telefon
046–222 90 39 (LUX)
046–222 32 18 (SOL)

Rum LUX:C227, SOL:B208e

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)