lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (9 st)
Bokkapitel (1 st)
Working papers (5 st)
Recensioner (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Mason Hoadley

Professor emeritus
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mason.hoadleysol.luse

Telefon 046–222 31 83

Mobil 072–235 20 65

Rum SOL:H402

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20