Person

mari.bacquinrom.luse | 2017-09-07

Universitetslektor, FFU-ansvarig

  • Franska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mari.bacquinrom.luse

Telefon 046–222 72 99

Rum SOL:L500c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är docent i franska och mitt specialområde är franska medeltida texter, som jag studerar både ur språkliga, litterära och historiska perspektiv. Jag undervisar för närvarande på grundutbildningen i franska, på masterutbildningen i översättning (franska och danska), på masterutbildningen i språkvetenskap samt på en doktorandkurs om äldre texters förmedling tillsammans med kollegor från CTR.

Jag är utbildad på Sorbonne i Frankrike och har efter disputationen vid LU haft en femårig akademiforskartjänst vid Kungliga Vitterhetsakademien i medeltidens språk och litteratur med inriktning på det romanska språkområdet, finansierad genom Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Jag har även arbetat tillsammans med litteraturvetaren Ingemar Oscarsson och publicerat en reseskildring från 1600-talet.

Parallellt med det franska har jag deltagit i flera projekt om grannspråksproblematik med inriktning på danska/svenska. Vid sidan om den akademiska gärningen är jag verksam som författare.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (6 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (5 st)

Bokkapitel (7 st)

Konferensbidrag (4 st)

Översättningar (1 st)

Administrativt

  • FFU-ansvarig för Franska

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Universitetslektor, FFU-ansvarig

  • Franska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mari.bacquinrom.luse

Telefon 046–222 72 99

Rum SOL:L500c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10