Person

Universitetslektor

  • Franska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mari.bacquinrom.luse

Telefon 046–222 72 99

Rum SOL:L508B

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är docent i franska och mitt specialområde är franska medeltida texter, som jag studerar både ur språkliga, litterära och historiska perspektiv. Jag undervisar för närvarande på grundutbildningen i franska, på masterutbildningen i översättning (franska och danska), på masterutbildningen i språkvetenskap samt på en doktorandkurs om äldre texters förmedling tillsammans med kollegor från CTR.

Jag är utbildad på Sorbonne i Frankrike och har efter disputationen vid LU haft en femårig akademiforskartjänst vid Kungliga Vitterhetsakademien i medeltidens språk och litteratur med inriktning på det romanska språkområdet, finansierad genom Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Jag har även arbetat tillsammans med litteraturvetaren Ingemar Oscarsson och publicerat en reseskildring från 1600-talet.

Parallellt med det franska har jag deltagit i flera projekt om grannspråksproblematik med inriktning på danska/svenska. Vid sidan om den akademiska gärningen är jag verksam som författare.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Akademiforskare vid Kungl. Vitterhetsakademien

Mitt specialområde är fransk filologi och jag intresserar mig primärt för medeltida texter, både ur ett språkligt och ett litterärt och historiskt perspektiv. Efter disputationen 2008 fick jag ett postdokstipendium i lingvistik/språkvetenskap från The Birgit Rausing Language Programme. I slutet av 2011 sökte jag en treårigpostdok-tjänst på Lunds universitet och en femårig akademiforskartjänst i medeltida språk och litteratur, finansierad genom Kungl. Vitterhetsakademien. Jag fick båda och valde att bli akademiforskare knuten till Lunds universitetmed projektet ”Från puckelrygg till prins – transformationen av en medeltida berättelse”. Den här forskningen har resulterat i två monografier och flera internationellt publicerade artiklar. Parallellt med forskningen undervisar jag i franska, språk och litteratur, samt på masterutbildningen i översättning (franska och danska). Vid sidan om den akademiska gärningen är jag verksam som barnboksförfattare.

Böcker (7 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (5 st)

Bokkapitel (8 st)

Konferensbidrag (4 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Universitetslektor

  • Franska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mari.bacquinrom.luse

Telefon 046–222 72 99

Rum SOL:L508B

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20