LÄSÅRET 2020/2021

Pristagarna för läsåret 2020/2021

I år gick priset för bästa uppsatser till Tilda Sandbergs kandidatuppsats i franska. 

Tilda Sandberg. Kandidatuppsats i franska med titeln "Unité dans la diversité? Une étude contrastive des expressions de modalité suédoises et françaises dans la législation européenne” [Enhet i mångfald ? En kontrastiv studie av svenska och franska modalitetsuttryck i europeisk lagstiftning]

Sidansvarig: christian.claessonrom.luse | 2022-10-27